Według Urzędu ds. Cudzoziemców w Polsce jest już ponad 140 tys. Ukraińców z kartą stałego pobytu. W porównaniu do 2016 roku, w tym roku liczba składanych wniosków o stały pobyt wzrosła o 50 proc.

Jak informuje portal WP.pl, coraz mniej obcokrajowców przebywa w Polsce nielegalnie. Wpływają na to m.in. ułatwienia dla tych, którzy ubiegają się o kartę stałego pobytu w naszym kraju. W porównaniu do 2016 roku, w tym roku liczba składanych wniosków wzrosła o 50 proc.

Ponadto, do legalnego pobytu zachęcają także, jak to ujmuje WP.pl, „przepisy dotyczące cudzoziemców z Kartą Polaka (sic!)”. Przypomniano, że zgodnie z nowelizacją ustawy o Karcie Polaka, osoba ubiegająca się o ten dokument jeszcze na etapie postępowania i oczekiwania na jego wydanie otrzymuje świadczenie w wysokości 500 złotych.

Przeczytaj: Winnicki dla Kresy.pl o masowym przyjmowaniu Ukraińców: Trzeba bić na alarm

Czytaj również: Wiceminister Dziedziczak przyznaje, że depolonizacja Kresów to część pomysłu rządu PiS na migrację

W rozmowie z PAP Tomasz Cytrynowicz, dyrektor Biura Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców powiedział, że wzrost liczby cudzoziemców w Polsce zaczął się od połowy 2014 roku. Jak tłumaczył, że wiązało się to z wejściem w życie nowej ustawy o cudzoziemcach. – Miała na celu usprawnienie procedur, szersze otwarcie Polski na migrację – mówił Cytrynowicz. Do tej pory już trzy razy przeprowadzono abolicję dla przebywających na terenie Polski nielegalnych cudzoziemców

Według szacunków Urzędu ds. Cudzoziemców, w Polsce miałoby żyć kilkanaście tysięcy nielegalnych cudzoziemców. Po ogłoszeniu akcji o abolicji zgłosiło się sześć tysięcy. Ponadto, 2-3 tysiące na wieść o abolicji przyjechało do Polski, by złożyć wnioski. – Uznaliśmy, że 4,4 tysiąca cudzoziemców zasługiwało na zalegalizowanie pobytu, czyli przebywało w Polsce dłużej niż pięć lat – powiedział Cytrynowicz.

Dyrektor Biura Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców nie był jednak w stanie odpowiedzieć, ilu w Polsce jest Ukraińców. Przyznał, że trudno to jednoznacznie określić. W oparciu o liczbę kart stałego pobytu, według niego w Polsce są 142 tys. Ukraińców. Dodał jednak, że na podstawie wydanych wiz można szacować, że jest ich co najmniej dwa razy więcej. W 2016 roku obywatele Ukrainy złożyli 7,5 tysiąca wniosków o pobyt stały, w tym roku – już ponad 9,5 tysiąca. Część z tych wniosków złożono w oparciu o Kartę Polaka.

Przeczytaj: Winnicki dla Kresy.pl o masowym przyjmowaniu Ukraińców: Trzeba bić na alarm

Według danych Katedry Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego 29 proc. Ukraińców przebywających w Polsce pracuje poniżej swoich kwalifikacji lub nie wykonuje wyuczonego zawodu. Przyjeżdżający do Polski Ukraińcy najczęściej posiadają wykształcenie średnie lub wyższe. Ukraińcy stanowią największy odsetek zagranicznych studentów na polskich uczelniach.

Dane Eurostatu ukazują, że Polska jest na drugim miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby imigrantów przyjętych w 2016 r. Polskę wyprzedza tylko Wielka Brytania.  W 2016 r. Polska wydała  585 969 zezwoleń na pobyt osobom spoza Unii Europejskiej. To więcej niż np. Niemcy (504 84) i ponad dwa razy więcej niż Francja (235 011). Do Polski przybyli głównie Ukraińcy w liczbie 512 552. Polska również zajmuje pierwsze miejsce wśród państw Unii Europejskiej pod względem liczby przyjętych imigrantów, którzy przybyli w celach zarobkowych (493 960).

wp.pl/ Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply