Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut przedstawił wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Wynika z nich, że w marcu 2021 roku w Polsce mieszkało prawie 38,2 mln osób.

Jak podaje portal Interia, prezes GUS Dominik Rozkrut przedstawił w czwartek na konferencji prasowej wstępne wyniki zeszłorocznego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, głównie dotyczące sytuacji demograficznej.

Dominik Rozkrut podał, że populacja Polski w marcu 2021 roku wyniosła 38 179,8 tys. osób. Jest to o 332 tysiące mniej niż przed dziesięcioma laty, gdy przeprowadzano poprzedni spis powszechny (spadek o niecały procent). Więcej było kobiet (51,5 proc.) niż mężczyzn (48,5 proc.).

Przez ostatnie 10 lat populacja Polski postarzała się – wynika także z danych GUS. W porównaniu z 2011 rokiem przybyło ponad 1,8 mln osób w wieku poprodukcyjnym (60 i więcej lat dla kobiet oraz 65 i więcej lat dla mężczyzn). Jest ich aż 8,3 mln, co stanowi wzrost o 28 proc.

W pozostałych grupach (w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym) nastąpił spadek liczby ludności. Osób w wieku przedprodukcyjnym (do 17 lat) jest obecnie prawie 7 mln, czyli prawie 250 tys. mniej niż przed dekadą (spadek o 3,4 proc.). Ludność Polski w wieku produkcyjnym to obecnie 22,9 mln (mniej o 1,9 mln, czyli o 7,7 proc.).

GUS podał także, że 31 marca 2021 roku na terenie kraju usytuowanych było prawie 15,2 mln mieszkań, które zlokalizowane były w około 6,8 mln budynków. W porównaniu z wynikami spisu z 2011 roku liczba mieszkań wzrosła o prawie 1,7 mln, tj. o 12,6 proc., a liczba budynków zwiększyła się o prawie 800 tys., tj. o 13,3 proc. Powierzchnia mieszkań pozostających do dyspozycji ludności zwiększyła się o 18,5 proc.

Według Dominika Rozkruta uczestnictwo bezpośrednie w spisie wyniosło 92 proc. 56 proc. osób spisało się przez Internet, a ponad 1 mln osób skorzystało z mobilnych punktów spisowych. Koszty zeszłorocznego spisu powszechnego w 2021 r. wyniosły 386 mln zł.

Przypomnijmy, że spis powszechny objął wszystkie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Polski i niemające miejsca zamieszkania, w tym także cudzoziemców (bez personelu dyplomatycznego i ich rodzin), których liczbę szacowano wcześniej na 1,3-1,5 mln w przypadku samych Ukraińców. GUS nie podał jednak jeszcze wyników spisu w tym zakresie. Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań mają być publikowane przez najbliższe 2 lata.

Kresy.pl / interia.pl / stat.gov.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply