Według oficjalnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w listopadzie stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,6 proc.

Jak poinformował w miniony piątek wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed,  w listopadzie stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,6 proc. i w porównaniu do poprzedniego miesiąca nie zmieniła się. Podano też, że najniższa stopa bezrobocia  utrzymuje się w województwie wielkopolskim (3,7 proc.), a najwyższa – w warmińsko-mazurskim (11,6 proc.).

W komunikacie MRPiPS zaznaczono, że w ub. miesiącu stopa bezrobocia była niższa o 1,6 pkt. proc. niż w analogicznych okresie przed rokiem. W końcu listopada liczba bezrobotnych wyniosła 1,06 mln osób. Spadek w porównaniu z końcem października 2017 wyniósł ok. 500 osób. Z kolei w analogicznym okresie ubiegłego roku, między październikiem a listopadem 2016 roku odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 5,7 tys. osób (czyli o 0,4 proc.).

Podano także, że liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w listopadzie tego roku, wyniosła 128,3 tys. Tym samym w porównaniu z ostatnimi latami, była ona najwyższa – odpowiednio o 17,9 tys., czyli o 16,2 proc. niż w listopadzie 2016 r., a zarazem o 39,9 tys., tj. o 45,2 proc. wyższa niż przed dwoma laty.

Przeczytaj: W ciągu roku liczba Polaków skłonnych do emigracji wzrosła o 400 tys.

Wahania odsetka osób bezrobotnych w listopadzie tego roku były niewielkie. Spadek stopy bezrobocia (o 0,1 pkt. procentowego) odnotowano w województwach: dolnośląskim, łódzkim i wielkopolskim. Z kolei w województwach lubelskim, opolskim, podkarpackim i świętokrzyskim, wskaźnik natężenia bezrobocia wzrósł o 0,1 punktu procentowego. W pozostałych województwach pozostał on bez zmian.

Wiceminister Stanisław Szwed zaznaczył, że w listopadzie urzędy korzystają jeszcze ze środków na aktywizację bezrobotnych. Przypomniał zarazem, że w grudniu zwykle następuje wygaszanie prac finansowanych z tych środków. Zwrócił też uwagę, że stopa bezrobocia jest niższa od tej zaplanowanej w budżecie na koniec 2017 roku. Według prognoz, miała ona wynieść 7,2 proc.

Z kolei według GUS w końcu III kwartału w Polsce było 131,2 tys. wolnych miejsca pracy, czyli o 35,7 tys. więcej, niż w analogicznym okresie 2016 r. W porównaniu z III kwartałem ubiegłego roku liczba wolnych miejsc pracy była wyższa o 35,7 tys., tj. o 37,4 proc.

Czytaj także: Eurostat: Wśród osób młodych poniżej 25 roku życia, bezrobocie w Polsce sięga 13,8 proc.

Radiozet.pl / Kresy.pl

2 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply

  1. zefir
    zefir :

    Wg Eurostatu bezrobocie wśród osób młodych,poniżej 25-ego roku życia jest najwyższe i wynosi 13,8%,Są województwa w których bezrobocie jest nadal wysokie,11,8% (warmińsko-mazurskie) 10,1%(kujawsko-pomorskie).W XI 2017r rejestrowane bezrobocie dotyczyło 1,06 mln osób.Oprócz tego na polskiej wsi ukryte bezrobocie szacuje się na 0,8-1,0 mln osób.Jeżeli z ok 2,0 mln osób bezrobotnych(ze wsią) nie potrafimy zabezpieczyć 128, 3 tys wolnych miejsc pracy,to systemowo w Polsce coś nie gra!