Projekt ustawy przewiduje, że z rządowego programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.” będą mogli skorzystać cudzoziemcy – przekazało portalowi Kresy.pl Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Muszą prowadzić gospodarstwo domowe na terytorium Polski i spełniać pozostałe warunki. Ministerstwo podkreśla jednak, że prace nad ostatecznym kształtem przepisów nie zostały jeszcze zakończone.

W połowie marca rząd przyjął projekt ustawy o kredycie 2 proc. na zakup pierwszego mieszkania. Przyjęty przez Radę Ministrów projekt został skierowany do prac parlamentarnych. Portal Kresy.pl zwrócić się do Ministerstwa Rozwoju i Technologii z następującymi pytaniami: „czy z programu będą mogli korzystać obywatele Ukrainy, którzy przebywają na terenie Polski na mocy tzw. ustawy pomocowej?”, a także „czy z programu będą mogli korzystać cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na mocy pozwolenia na pobyt stały?”.

Z udzielonej w ubiegłym tygodniu odpowiedzi wynika, że z programu będą mogli korzystać cudzoziemcy w jeszcze szerszym zakresie. „Obecny kształt przepisów projektu ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe zakłada, że z programu 'Pierwsze mieszkanie’ będą mogli skorzystać obcokrajowcy, jeżeli prowadzą oni gospodarstwo domowe na terytorium Polski i zostaną spełnione pozostałe warunki w projekcie ustawy” – wskazano w odpowiedzi ministerstwa.

„Jeżeli obcokrajowiec prowadzi gospodarstwo domowe poza terytorium RP wspólnie z osobą posiadającą polskie obywatelstwo, to razem mogą ubiegać się o udzielenie kredytu. Będzie to jednak możliwe jeśli wspomniana para tworzy małżeństwo lub wychowuje wspólnie przynajmniej jedno dziecko. Kredyt będzie mógł zaciągnięty w krajowym banku, który przystąpił do programu i przeznaczony na zakup lub budowę nieruchomości na terenie RP” – dodano.

Resort podkreślił, że „prace nad projektem ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe nie zostały jeszcze zakończone. Projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do prac parlamentarnych”. Jego pierwsze czytanie zaplanowano na najbliższym posiedzeniu rozpoczynającym się 12 kwietnia.

W połowie marca rząd przyjął projekt ustawy o kredycie 2 proc. na zakup pierwszego mieszkania. Projekt ustawy przewiduje, że kredyt 2 proc. z dopłatą państwa będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia. W przypadku, gdy kredyt będzie udzielany obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich.

Kredyt będzie udzielony – zgodnie z projektem – tylko na pierwsze mieszkanie. Osoby, które wchodzą w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Kwota nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł, zaś jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko – 600 tys. zł. Wkład własny nie będzie mógł przekroczyć 200 tys. zł. Oznacza to, że maksymalna cena nieruchomości będzie mogła wynieść 700 albo 800 tys. zł.

Zobacz także: Cudzoziemcy jeszcze nigdy nie kupili w Polsce tyle mieszkań co w zeszłym roku

Dopłata do rat ma przysługiwać przez 10 lat. Kredyt będzie spłacany w formule stałych rat kapitałowych. Wejście w życie przepisów zostało zaplanowane na 1 lipca br. Z programu będzie można skorzystać do 2027 roku. Program może być jednak przedłużony.

Jak przewiduje propozycja rządu, marża banku nie będzie mogła być wyższa od marży w jego innych kredytach hipotecznych, a różnicę dopłacać będzie państwo. W przypadku, gdy w czasie korzystania z rządowego wsparcia kredytobiorca sprzeda mieszkanie, wynajmie je lub kupi inne, utraci prawo do dopłat, a uzyskane po tym terminie środki będzie musiał zwrócić.

Kredyty będą udzielane przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

W projekcie przewidziano także możliwość założenia specjalnego konta mieszkaniowego z deklaracją regularnych wpłat przez 3 do 10 lat i systematyczne wpłaty od 500 do 2000 zł miesięcznie. Będzie to skutkowało automatyczną premią od rządu raz do roku.

Oszczędności zgromadzone na koncie mieszkaniowym będą zwolnione z podatku Belki.

Zobacz także: W rządzie powstał pomysł na tanie mieszkania komunalne dla Ukraińców

Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz