W Parlamencie Europejskim uchwalono kontrowersyjną rezolucję, w której walkę o ochronę życia dzieci poczętych czy sprzeciw wobec nadawania przywilejów ruchowi LGBT uznano za działania godzące w podstawowe prawa człowieka. Komisję Europejską i państwa członkowskie UE wezwano do działań na rzecz realizacji postulatów ruchu feministycznego i ideologii gender.

W przyjętej rezolucji w sprawie pogorszenia sytuacji w zakresie praw kobiet i równouprawnienia w Unii Europejskiej, PE oświadcza m.in., że w UE panuje rzekomo wrogie nastawienie wobec kobiet. Według europosłów, aktywiści i organizacje walczące o ochronę życia poczętego, jak również sprzeciwiające się zapłodnieniu pozaustrojowemu, nadaniu przywilejów ruchowi LGBT oraz prawu do zmiany „tożsamości płciowej”, mieliby dążyć do uchylenia przepisów w zakresie podstawowych praw człowieka i tym samym podważać prawa kobiet.

Ponadto, PE wyraził zaniepokojenie z tego, że działacze pro-life działający na rzecz zniesienia lub ograniczenia możliwości uśmiercania dzieci poczętych „mają znaczny wpływ na prawo i politykę̨ krajową”. Odmowa dostępu do aborcji zrównana zaś z aktem przemocy wobec kobiet. Skrytykowano też państwa, które nie zapewniają tzw. edukacji seksualnej zgodnej z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, opartymi na ideologii gender.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

 

Jak podkreśla Instytut Ordo Iuris, postanowienia te naruszają wolność słowa czy prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, gwarantowane zarówno w Konstytucji RP, jak i w umowach międzynarodowych. Co więcej, postulaty PE stanowią zagrożenie dla prawnej ochrony życia od poczęcia. Zaznaczono, że poprzez takie działania europosłowie próbują ograniczyć rzekomą dyskryminację kobiet i ruchu LGBT, zarazem pozwalając na dyskryminację dzieci poczętych.

Parlament Europejski potępił też koncentrowanie polityki równouprawnienia płci przez państwa unijne na polityce rodzinnej i macierzyństwie, ignorując przy tym potrzeby i rzeczywiste wybory kobiet, wielokrotnie sygnalizowane w badaniach opinii publicznej.

W dokumencie wystąpiono przeciwko osobom krytykującym konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, zwaną potocznie Konwencją Stambulską lub konwencją przemocową.

Przeczytaj: Słowacja: parlament wzywa rząd do wstrzymania ratyfikacji genderowej Konwencji Stambulskiej

Instytut Ordo Iuris uważa, że konwencja ta stanowi nie tylko nieskuteczny instrument walki z przemocą domową, ale może przyczynić się też do promocji ideologii gender oraz podważania tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Jednak w ocenie europarlamentarzystów, krytykowanie konwencji stambulskiej rzekomo prowadzi do szerzenia tzw. „mowy nienawiści” wobec przedstawicieli ruchu LGBT.

„Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie pogorszenia sytuacji w zakresie praw kobiet i równouprawnienia w UE stanowi wyraz aprobaty i poparcia dla większości postulatów ruchu feministycznego, godzących zarówno w dobro kobiet, jak i podstawowe prawa człowieka takie jak wolność słowa, ochrona życia czy prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami” – komentuje Magdalena Olek, zastępca dyrektora Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Gosc.pl / Ordo Iuris / Kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

2 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

  1. Kojoto
    Kojoto :

    „w UE panuje rzekomo wrogie nastawienie wobec kobiet” – Ja bym powiedział, że nie „rzekomo” tylko faktycznie, co więcej nie tylko wobec kobiet, ale równierz wobec mężczyzn, a do tego dzieci, szczególnie tych w łonach matek. Ale koniec końców, rzeczewiście w ciężkiej sytuacji są kobiety w ciąży, które zachęca się do mordowania własnych dzieci.

  2. Avatar
    zefir :

    Na tym ziemskim padole już ok 7mld ludzi żyje,to zdecydowanie za dużo,dla czosnkowych za ciasno,trudno nad tym zapanować,wystarczy przecież 1 miliard.Dla pozbycia się tego nadmiaru wymyślono nową ideoligię nazistowską gender’em nazwaną z inżynierią LGBTIQA+.Po co nazistowskie kominy,otwarte i jawne ludobójcze zbrodnie,wystarczy wykorzystać ten ludzi”romantyczny i seksualny pociąg”i właściwą inżynierię antyprokreacyjną zastosować:nienarodzonych zabijać,pedałów i lesbije,oraz niezdecydowanych płciowo uprzywilejować,kosztem tych normalnych-ludzkość sama się wykończy.Bogaci i nadziani w tym 1-ym miliardzie się znajdą-należą do nich niemal odwieczni euroosłowie PE,wiadomo więc o co im chodzi.