Do sądu skierowano akty oskarżenia w sprawie organizowania nielegalnej migracji oraz legalizowania pobytu cudzoziemców wbrew przepisom. Zarzuty usłyszało kilkadziesiąt osób. Sprawa dotyczy działania dwóch grup przestępczych.

Straż Graniczna poinformowała we wtorek o skierowaniu do sądu aktów oskarżenia w sprawie dot. organizowania nielegalnej migracji oraz legalizowania pobytu cudzoziemców wbrew przepisom. “Podlaski Pion Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej skierował do sądu dwa akty oskarżenia, łącznie przeciwko 35 osobom, w sprawach dotyczących organizowania nielegalnej migracji oraz legalizowania pobytu cudzoziemców na terytorium RP wbrew przepisom ustawy” – czytamy.

Materiał dowodowy został opisany przez prokuratora w dwóch aktach oskarżenia liczących łącznie 1000 stron. Dodatkowo w ostatnim czasie w toku śledztwa prokurator skierował 23 akty oskarżenia wraz wnioskami o dobrowolne poddanie się karze przeciwko 30 osobom do Sądu Okręgowego w Warszawie, zatem łącznie oskarżonych zostało 65 osób.

Zarzuty dotyczą kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 § 1 i 3 kk. oraz organizowania wbrew przepisom ustawy przekraczania granicy RP kwalifikowane z art. 264 § 3 kk., a także umożliwienia nielegalnego pobytu na terenie RP kwalifikowane z art. 264a §1kk. Czyny zarzucane oskarżonym zagrożone są odpowiednio karami do 8 i 5 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo dotyczyło dwóch równolegle funkcjonujących zorganizowanych grup przestępczych.

W wyniku ich działania “co najmniej 800 cudzoziemców, w tym głównie obywateli państw podwyższonego ryzyka, między innymi z Pakistanu, Syrii, Algierii, Iraku, Egiptu, Libii, Iranu czy Indii, mogło przebywać w Polsce nielegalnie”.

“W toku trwania śledztwa przeprowadzono 25 realizacji, podczas których przeszukano dziesiątki adresów, głównie miejsc zamieszkania oraz prowadzenia przestępczej działalności, zatrzymano i przedstawiono zarzuty łącznie 65 osobom. Członkowie grupy z przestępczej działalności uzyskali korzyści finansowe w wysokości nie mniejszej niż 4 miliony złotych” – czytamy.

Przeczytaj: Obywatele Łotwy, Ukrainy i Białorusi zatrzymani za przemyt imigrantów

Poszczególni cudzoziemcy za uzyskanie karty pobytu płacili od 1 tys. do 20 tys. złotych przy czym wysokość kwoty uzależniona była od statusu majątkowego cudzoziemca.

W toku śledztwa wobec 12 podejrzanych, w tym wobec dwóch osób kierujących obydwiema grupami, na wniosek prokuratora sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci m.in. poręczeń majątkowych w wysokości od 5 tysięcy złotych do 80 tysięcy złotych.

“Na przestrzeni trwającego śledztwa zapadły już pierwsze prawomocne wyroki skazujące oskarżonych m.in. na 4 lata bezwzględnego pozbawienia wolności oraz kary finansowe liczone w dziesiątkach tysięcy złotych” – podkreśla SG.

Zobacz także: Ukraińcy zatrzymani za organizowanie przemytu ludzi [+WIDEO]

strazgraniczna.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply