Straż Graniczna skontrolowała zatrudnienie cudzoziemców w trzech firmach. Okazało się, że prawie połowa z nich pracowała nielegalnie.

We wtorek Straż Graniczna poinformowała o wynikach przeprowadzonych w ostatnim czasie kontroli. Funkcjonariusze z Placówki SG w Gdyni w miejscowej firmie zajmującej się wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników skontrolowali zatrudnienie 121 cudzoziemców. “U 79 osób stwierdzili nielegalne powierzenie im pracy (bez wymaganego zezwolenia, na innych warunkach niż określone w dokumencie, bez zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej). Cudzoziemcy pracowali głównie na stanowisku pokojowy i monter rusztowań. Kontrolerzy ustalili, że 76 osób pracowało nielegalnie” – czytamy.

Z kolei w jednej z poznańskich agencji pracy kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców przeprowadzili funkcjonariusze z Placówki SG w Elblągu. Firma kierowała te osoby do pracy w przetwórni ryb znajdującej się na terenie służbowej odpowiedzialności elbląskiej Straży Granicznej. “Zweryfikowano pracę 64 cudzoziemców. Stwierdzono, że w 20 przypadkach agencja nielegalnie powierzała ją obcokrajowcom, a 18 osób pracowało nielegalnie.  Stwierdzono również, że pracodawca w 50 przypadkach nie powiadomił pisemnie właściwego powiatowego urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców” – podkreśla SG.

Także Ustce funkcjonariusze SG skontrolowali słupską firmę zajmującą się pośrednictwem pracy. Sprawdzili zatrudnienie 56 cudzoziemców. Ustalili, że 10 osobom praca została powierzona nielegalnie i że tyle samo cudzoziemców pracę świadczyło nielegalnie. “Powodem głównie jej wykonywanie na innych warunkach niż określone w zarejestrowanych oświadczeniach. Ponadto w 7 przypadkach funkcjonariusze stwierdzili naruszenie przez pracodawcę przepisów wynikających z obowiązku powiadomienia urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców” – czytamy.

Straż Graniczna podkreśla, że w opisanych powyżej przypadkach do sądu zostaną skierowane wnioski o ukaranie pracodawców. Grozi im grzywna do 30 tys. zł.  Karą grzywny zagrożeni są również cudzoziemcy, którzy nielegalnie pracowali. Wobec części cudzoziemców podjęte zostały czynności zmierzające do wydania decyzji o zobowiązaniu do powrotu.

W ubiegłym tygodniu SG poinformowała o przeprowadzeniu kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w jednej z agencji pracy tymczasowej na terenie powiatu wołomińskiego. Okazało się, że zatrudniała nielegalnie 78 cudzoziemców. Także w Jeleniej Górze przedsiębiorąca zatrudniał nielegalnie 40 cudzoziemców z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rosji, Uzbekistanu oraz Gruzji.

Przypomnijmy, że pod koniec października Straż Graniczna z Gdyni skontrolowała 348 cudzoziemców zatrudnianych przez jedną z agencji pracy tymczasowej. Okazało się, że blisko 300 osób pracowało nielegalnie.

Zobacz także: Firma z Tarnowa zatrudniała nielegalnie 160 cudzoziemców

morski.strazgraniczna.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply