Do końca lipca br. Niemcy zgłosiły do przekazania Polsce niemal 3,4 tys. cudzoziemców, przy czym do tej pory odesłano niespełna 500 osób. To m.in. obcokrajowcy, którzy przebywali w Niemczech nielegalnie, a wcześniej byli w Polsce.

Według informacji przekazanych mediom przez rzeczniczkę Straży Granicznej por. Annę Michalską, w sumie wszystkie państwa członkowskie UE od początku roku do końca lipca zgłosiły do przekazania Polsce 3950 cudzoziemców w ramach readmisji lub tzw. procedury dublińskiej. W tym okresie przekazane zostały 804 osoby spośród zgłoszonych.

Najwięcej osób do zawrócenia do Polski zgłaszają Niemcy. W tym roku zawnioskowały już w sumie o cofnięcie do Polski 3377 cudzoziemców. 495 z nich już zostało odesłanych.

 

Jak podano, przekazywani cudzoziemcy to osoby, które w Niemczech przebywają nielegalnie, ale przybyły do tego kraju przez Polskę. To np. obcokrajowcy, którzy opuścili otwarte ośrodki dla cudzoziemców przed zakończeniem procedur i wyjechały się do Niemiec. Mogą to być osoby nadużywające procedury uchodźczej. Składają w Polsce wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, po czym, nie czekając na rozstrzygnięcie, wyjeżdżają za granią. Jeśli później złożą taki sam wniosek w Niemczech, to mogą zostać zawróceni do Polski, jako kraju, w kktórym złożyły go po raz pierwszy.

Wcześniej w rozmowie z PAP por. Michalska tłumaczyła, że mogą być to również cudzoziemcy, którzy nielegalnie przekroczyli granicę Białorusi z Polską, ale także z Litwą lub Łotwą. Następnie zdołali przedostać się przez Polskę do Niemiec, gdzie zostali zatrzymani. W takim przypadku mogli zostać zawróceni w ciągu 48 godzin w ramach tzw. readmisji uproszczonej, jeśli zatrzymano ich przy granicy lub gdy mieli przy sobie np. bilet potwierdzający przyjazd z Polski.

Rzeczniczka SG przekazała też, że wśród cudzoziemców cofniętych do Polski z Niemiec najliczniejszą grupę stanowili obywatele Gruzji (89 osób), obywatele Rosji – głównie narodowości czeczeńskiej (86 osób) oraz obywatele Iraku (51 osób). Jeśli chodzi o osoby przekazywane ze wszystkich państw członkowskich UE, to najczęściej są to Czeczeni z Rosji (138 osób), a także obywatele Ukrainy (104 osoby) i Gruzji (95 osób).

Czytaj również: Niemcy odesłali kolejnych imigrantów do Polski

PAP / Bankier.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply