Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował w środę Państwową Agencję Prasową (PAP), że Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności m.in z ustawą zasadniczą uchwały Sądu Najwyższego skutkującej podważaniem kompetencji niektórych sędziów do orzekania i kwestionowaniem skuteczności wyroków wydanych z ich udziałem.

Wniosek został skierowany przez premiera do TK 24 lutego. Premier prosi w nim o zbadanie zgodności z konstytucją RP oraz ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, tj. Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Traktatem o Unii Europejskiej, uchwały trzech izb SN.

Zobacz także: CBOS: Opinie Polaków nt. zmian w sądownictwie bardzo podzielone

“Niezależnie od zastrzeżeń proceduralnych w stosunku do uchwały – które premier podniósł we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego z 30 stycznia 2020 r. o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym – premier uznał, że z powodu stanu niepewności prawnej wprowadzonego przez tę uchwałę, konieczne jest, aby usunąć wszelkie wątpliwości i aby w sprawie wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny, będący w polskim systemie prawnym tzw. sądem ostatniego słowa” – stwierdził rzecznik rządu.

Müller zaznaczył, że w opinii premiera SN naruszył konstytucyjną prerogatywę prezydenta pozwalającą mu na powoływanie sędziów na wniosek KRS.  W jego opinii nastąpiło to “z naruszeniem podstawowych reguł praworządności, przekraczając własne kompetencje – wydał de facto akt prawny o charakterze prawotwórczym”.

“W opinii premiera rażącym naruszeniem konstytucji jest stworzenie przez uchwałę Sądu Najwyższego nowej, nieprzewidzianej żadnymi przepisami kategorii, przypominającej sędziego w stanie spoczynku od początku (ab initio), czyli sędziego pozbawionego możliwości orzekania od momentu powołania przez prezydenta” – dodał rzecznik rządu.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Zobacz także: Zaostrza się sytuacja dotycząca polskiego sądownictwa

Piotr Müller podkreślił, że premier we wniosku zwrócił także uwagę na fakt, iż zaskarżona uchwała SN powoduje “bezpodstawne zróżnicowanie między sędziami sądów powszechnych a sędziami Sądu Najwyższego – oraz dodatkowo między sędziami poszczególnych izb Sądu Najwyższego”. “Tego rodzaju różnicowanie między sędziami powołanymi w takiej samej procedurze przez prezydenta RP nie tylko nie ma żadnej podstawy prawnej, ale stanowi rażące naruszenie przez Sąd Najwyższy konstytucyjnej zasady równego dostępu obywateli do sądu” – stwierdził rzecznik.

Zobacz także: Sąd Najwyższy bardzo krytycznie o ustawie Anty-447

pap / bankier.pl / kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply