Kontrola SG na Warmii i Mazurach. Niemal co 5 cudzoziemiec pracował nielegalnie

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG Od stycznia do końca listopada br. sprawdzili legalność zatrudnienia ponad 5 300 cudzoziemców na Warmii i Mazurach. Okazało się, że 910 osób pracowało niezgodnie z przepisami.

Najwięcej było nielegalnie pracujących obywateli Ukrainy – 70%, Białorusi – 12% i Gruzji – 7%. Właściciele firm zatrudniali ich bez zezwolenia oraz na innych warunkach niż określone to było w zezwoleniu. Przedsiębiorcy nie podpisywali też żadnych umów z cudzoziemcami.

Funkcjonariusze SG stwierdzili, że najwięcej cudzoziemców pracowało niezgodnie z przepisami w branży budowlanej – 21% oraz w agencji pośrednictwa pracy – 17%. W usługach nielegalnie zatrudniono 16% cudzoziemców. W turystyce i gastronomii po – 11%, a w zakładach produkcyjnych – 10%, w transporcie – 8%.

Od początku roku do 30 listopada sądy z Warmii i Mazur wymierzyły kontrolowanym pracodawcom grzywny na kwotę prawie 143 tys. zł.

Wielokrotnie informowaliśmy o analogicznych kontrolach w różnych rejonach Polski, z których niemal wszystkie dały podobne rezultaty.

Np. w połowie listopada br. funkcjonariusze z Placówki SG w Gdyni w miejscowej firmie zajmującej się wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników skontrolowali zatrudnienie 121 cudzoziemców. “U 79 osób stwierdzili nielegalne powierzenie im pracy (bez wymaganego zezwolenia, na innych warunkach niż określone w dokumencie, bez zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej). Cudzoziemcy pracowali głównie na stanowisku pokojowy i monter rusztowań. Kontrolerzy ustalili, że 76 osób pracowało nielegalnie” – czytamy.

Z kolei w jednej z poznańskich agencji pracy kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców przeprowadzili funkcjonariusze z Placówki SG w Elblągu. Firma kierowała te osoby do pracy w przetwórni ryb znajdującej się na terenie służbowej odpowiedzialności elbląskiej Straży Granicznej. “Zweryfikowano pracę 64 cudzoziemców. Stwierdzono, że w 20 przypadkach agencja nielegalnie powierzała ją obcokrajowcom, a 18 osób pracowało nielegalnie.  Stwierdzono również, że pracodawca w 50 przypadkach nie powiadomił pisemnie właściwego powiatowego urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców” – podkreśla SG.

Także Ustce funkcjonariusze SG skontrolowali słupską firmę zajmującą się pośrednictwem pracy. Sprawdzili zatrudnienie 56 cudzoziemców. Ustalili, że 10 osobom praca została powierzona nielegalnie i że tyle samo cudzoziemców pracę świadczyło nielegalnie.

Tydzień wcześniej  SG poinformowała o przeprowadzeniu kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w jednej z agencji pracy tymczasowej na terenie powiatu wołomińskiego. Okazało się, że zatrudniała nielegalnie 78 cudzoziemców. Także w Jeleniej Górze przedsiębiorąca zatrudniał nielegalnie 40 cudzoziemców z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rosji, Uzbekistanu oraz Gruzji.

Przypomnijmy, że pod koniec października Straż Graniczna z Gdyni skontrolowała 348 cudzoziemców zatrudnianych przez jedną z agencji pracy tymczasowej. Okazało się, że blisko 300 osób pracowało nielegalnie.

Zobacz także: Firma z Tarnowa zatrudniała nielegalnie 160 cudzoziemców

Kresy.pl / strazgraniczna.pl

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply

  1. jaro7
    jaro7 :

    To jest tak,Janusze biznesu zatrudniają ukraińców(ich najwięcej) a potem płacza lub mają problem jak transportowcy.Chca zaoszczędzić kilka zlotych na polskim pracowniku a traca tysiące.