Młodzież Wszechpolska protestowała pod litewską ambasadą w Warszawie przeciwko dyskryminacji Polaków na Litwie, pod hasłem „Jeden naród ponad granicami”. Podobna pikieta odbyła się w Gdańsku. „Poświęcanie naszych rodaków na ołtarzu „dobrych stosunków” z Litwą czy Ukrainą jest niedopuszczalne” – mówi Kresom.pl rzecznik MW, Mateusz Pławski.

W sobotę warszawska Młodzież Wszechpolska zorganizowała pod Ambasadą Republiki Litewskiej „Manifestację przeciwko dyskryminacji Polaków na Litwie”. O planowanej na dziś demonstracji informowaliśmy wcześniej.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

5687.39 PLN    (25.85%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Pikieta rozpoczęła się w południe pod litewską ambasadą. Wzięło w niej udział ok. 200 osób. Uczestnicy przeszli następnie pod gmach MSZ.

– Manifestacja była po wyrazem naszego sprzeciwu wobec działań Litwinów względem Polaków na Litwie oraz wobec biernej postawy polskich władz – mówi Kresom.pl Mateusz Pławski, rzecznik prasowy Młodzieży Wszechpolskiej.

„Jeden naród ponad granicami”

– Przez ostatnich ponad 20 lat żaden polski rząd wywodzący się z sytemu okrągłostołowego nie podjął żadnych realnych działań, które miałyby na celu poprawę sytuacji Polaków mieszkających na Litwie. Można tu wskazać dyskryminację na tle ekonomicznym – w kwestii odzyskiwania ziemi, administracyjnym – np. poprzez lituanizowanie polskich nazwisk, edukacyjnym – ograniczanie nauczania w języku polskim i zniesienie obowiązkowej matury z języka polskiego w polskich szkołach czy zakaz wydawania podręczników w języku polskim. Ponadto, są sygnały, jakoby litewskie władze zniechęcały inwestorów do inwestowania na terenach, na których większość stanowią Polacy – mówił rzecznik MW.

Przeczytaj: Litewski polityk wzywa do całkowitej likwidacji polskich szkół

-Polacy są największą mniejszością narodową na Litwie. Polskie władze powinny dbać o ich interes. Jako nacjonaliści optujemy za hasłem „Jeden naród ponad granicami” i za wdrażaniem go w praktyce. Niedopuszczalne jest poświęcanie naszych rodaków na ołtarzu „dobrych stosunków” z państwem litewskim – mówi Pławski.

Przypomniał też sprawę rozbicia i zniszczenia pamiątkowej tablicy z polską nazwą miejscowości w rejonie solecznickim. – W tym przypadku polskie władze również w żaden sposób nie interweniowały. A z symbolicznego punktu widzenia to coś bardzo ważnego. To pokazuje, jaki jest ich stosunek do takich spraw. Niektóre organy państwa litewskiego zapowiedziały zajęcie się tą sprawą, ale doskonale wiemy, że nic z tego nie wyniknie.

CZYTAJ TAKŻE: W Parlamencie Europejskim o dyskryminacji Polaków na Litwie

Rzecznik Młodzieży Wszechpolskiej zaznaczył, że w kwestii oświaty działania uderzające w mniejszość polską prowadzi również Ukrainy, w kontekście przyjętej niedawno nowelizacji ustawy oświatowej. Zapowiada, że MW w dalszym ciągu będzie zajmować zdecydowane stanowisko w tej sprawie:

– We wszystkich tego typu kwestiach zajmujemy bardzo zdecydowane stanowisko. Już wcześniej mówiliśmy o tym i zwracaliśmy na to uwagę. A nasze stanowisko jest jasne – polski rząd powinien tu interweniować – mówi Pławski, zwracając uwagę na sprawne działania podejmowane przez Węgry. – Ale niestety polski rząd, który tkwi w jakiś oparach ideologii giedroyciowskiej nic w tej sprawie nie robi. I po raz kolejny tak naprawdę poświęca mniejszość Polską na Kresach na ołtarzu „dobrosąsiedzkich” relacji.

Przeczytaj: Węgry będą dalej blokować integrację Ukrainy z UE z powodu ustawy oświatowej

Przeciwko lituanizacji Polaków na Litwie

W trakcie manifestacji zabierali głos przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej.

– Polacy na Litwie są dyskryminowani na bardzo wielu płaszczyznach. Na płaszczyźnie: ekonomicznej, społecznej, administracyjnej oraz symbolicznej. My jako nacjonaliści, ludzie dla których naród i państwo to najwyższe ziemskie wartości mówimy jasno „Jeden naród ponad granicami” – mówił podczas manifestacji Mateusz Pławski. Zaznaczył, że rząd PiS doszedł do władzy głosząc patriotyczne i narodowe hasła. – Po raz kolejny widzimy wyraźnie, że jedynie na hasła ich stać.

Z kolei prezes warszawskiej MW Mateusz Marzoch, zabierając głos pod siedzibą MSZ podkreślił, „polski rząd o Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie, w rejonie wileńskim, solecznickim nie dba”. – Ostatnie działania rządu litewskiego pokazują wyraźnie, że im chodzi tyko i wyłącznie o lituanizację mniejszości polskiej – powiedział Marzoch. Skrytykował również politykę wschodnią pod kierunkiem szefa polskiej dyplomacji Witolda Waszczykowskiego, którego nazwał najgorszym ministrem w rządzie Beaty Szydło.

Głos zabrał również Dominik Gajewski, prezes jednego z warszawskich kół MW, który zwrócił uwagę na lituanizację polskich nazwisk przez władze litewskie:

– Państwo Litewskie przyjęło ustawę, wedle której, nazwiska mogą być pisane jedynie w języku państwowym – litewskim.

Prezes innego stołecznego koła, Arkadiusz Jabłoński zaznaczył, że „od prawie 28 lat żaden Rząd RP, nie umiał poprawić sytuacji mniejszości polskiej na Litwie. Polacy są tam dyskryminowani w bardzo wielu sferach”.

Warszawska Młodzież Wszechpolska zorganizowała podobną manifestację w marcu br. Organizatorzy zapowiadają, że to nie pierwsze i nie ostatnie tego typu wydarzenie.

Dzisiejsza pikieta nie była jedyną ws. dyskryminacji Polaków na Litwie. Analogiczna manifestacja po południu odbyła się pod konsulatem litewskim w Gdańsku.

Kresy.pl / facebook.com / twitter.com

3 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

  1. mariusz67
    mariusz67 :

    W Częstochowie, Łodzi i Warszawie odbywa się międzynarodowy kongres Ruchu „Europa Christi”. Litwę i Wileńszczyznę reprezentuje lider AWPL-ZCHR Waldemar Tomaszewski, który podczas sesji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wygłosił bardzo ciekawe przemówienie, przyjęte z wielkim zainteresowaniem. Udzielił też wypowiedzi: http://prawy.pl/59937-polacy-krzewicielami-wartosci-katolickich-na-litwie/