Na Białorusi narasta zadłużenie wielu państwowych przedsiębiorstw. Władze chcą je „uzdrowić” przez powołanie specjalnej agencji.

Rząd Białorusi przygotował projekt ustawy o „stworzeniu warunków dla finansowego uzdrowienia organizacji realnego sektora gospodarki”. Jak poinformował w niedzielę portal Tut.by projekt ten  zakłada powołanie Agencji Zarządzania Aktywami (AUA), która przejmie kierowanie zadłużonymi przedsiębiorstwami państwowymi.

Dzięki „środkom pozyskanym z emisji obligacji, a także z innych źródeł nie zabronionych przez prawo, agencja nabywa aktywa banków Republiki Białorusi w postaci kredytów udzielanych przedsiębiorstwom przemysłowym, które zapewniają funkcjonowanie strategicznie ważnych sektorów gospodarka i (lub) inne ważne potrzeby państwa” – w ten sposób projekt ustawy określa zakres działalności AUA. Przy czym agencja „może nabywać aktywa klasyfikowane przez banki jako zagrożone”.

Agencja nabędzie „prawa do dochodzenia głównego zobowiązania pieniężnego dłużnika (w tym przeterminowanych), odsetek i innych płatności (w tym przeterminowanych) niezapłaconych w dniu przelewu wierzytelności, związanych z głównym zobowiązaniem pieniężnym, a także prawa zabezpieczające realizację zobowiązania dłużnika na przypisanym majątku, w tym praw zastawnika wynikających z umowy zastawu.”.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Projekt ustawy zakłada, że w chwili przejęcia aktywów przez AUA „Walutę zobowiązania pieniężnego można zamienić na białoruskie ruble po oficjalnym kursie Narodowego Banku Polskiego.”. Oprocentowanie aktywów nabytych przez AUA planuje się ustalić w wysokości „nie mniejszej niż oprocentowanie obligacji agencji”.

Jednocześnie agencja będzie miała prawo „zapewnić odroczenie (plan ratalny) spłaty zadłużenia głównego nabytych aktywów, zapewnić odroczenie (plan ratalny) spłaty odsetek za korzystanie z pożyczek, lub skompensować wartość akcji dodatkowej emisji, wyemitowanych przez dłużnika – spółkę akcyjną w celu spłaty zadłużenia na majątku”.

Umorzenie długu będzie możliwe „tylko wtedy, gdy zostanie uznany za nieściągalny zgodnie z prawem”. Agencja będzie mogła powoływać swoich przedstawicieli do organów zarządzających dłużnikami i „zapewniać realizację działań mających na celu poprawę efektywności działania dłużników”.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

AUA została powołana jeszcze w 2016 r. ale do tej pory struktura ta nie została umocowana w porządku prawnym. Około 70 proc. PKB Białorusi wytwarzana jest przez podmioty państwowe. W ostatnim okresie narasta proporcja państwowych przedsiębiorstw przynoszących straty. W ciągu siedmiu pierwszych miesięcy 2020 r. udział nierentownych firm wzrósł na Białorusi z 14,9 proc. do 19 proc. Straty nierentownych przedsiębiorstw Białorusi zwiększyły się w tym okresie 6,2 razy do 4,663 mld rubli białoruskich (6,77 mld zł).

Białoruska gospodarka już przed pandemią koronawirusa zaczęła się pogrążać w recesji.

tut.by/rp.pl/kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz