Najwyższy poziom dobrobytu materialnego w UE zanotowano w Luksemburgu (132 proc. średniej UE) i Niemczech (120 proc.). W Polsce wyniósł on 74 proc. – mniej niż dla Portugalii, Litwy, Czech czy Słowacji.

Eurostat porównał rzeczywistą indywidualną konsumpcję w wybranych krajach europejskich w ubiegłym roku. Dane zostały wyrażone wskaźnikiem AIC. Mierzy on materialny dobrobyt gospodarstw domowych krajów UE. Dane zostały oparte na zrewidowanych parytetach siły nabywczej, a także ostatnim wskaźniku PKB i liczbie ludności poszczególnych państw.

Jak informuje europejski urząd statystyczny, w państwach członkowskich UE w 2016 roku AIC na mieszkańca wahał się od 53 do 132 proc. średniej UE. Według danych Eurostatu, najwyższy poziom dobrobytu materialnego w Unii Europejskiej zanotowano w Luksemburgu (132 proc. średniej UE) i w Niemczech (120 proc.).  Dalej znalazły się: Austria, Wielka Brytania, Finlandia, Dania, Belgia, Francja, Holandia i Szwecja. We wszystkich wymienionych krajach poziom AIC wyniósł od 10 do 20 proc. powyżej średniej UE.

Z kolei w przypadku 13 państw członkowskich UE, wskaźnik AIC dla mieszkańca zawierał się między średnią UE a 30 proc. poniżej. Nie poniżej średniej znalazły się Włochy, Irlandia i Cypr. Hiszpania, Litwa, Portugalia i Malta znajdowały się w przedziale od 10 proc. do 20 proc. poniżej.

W Polsce wskaźnik AIC na mieszkańca wyniósł 74 proc. W podobnej grupie krajów jak Polska znalazły się także Czechy, Grecja, Słowenia i Słowacja, a także Estonia. Wskaźnik ten w przypadku tej grupy krajów był o 20-30 proc. niższy od średniej. Łotwa, Węgry i Rumunia znajdowały się na poziomie od 30 proc. do 40 proc. poniżej średniej UE, a Chorwacja i Bułgaria miały AIC na mieszkańca ponad 40 proc. poniżej średniej UE.

Przeczytaj: Eurostat: w 2016 roku Polska przyjęła więcej imigrantów niż Niemcy

W ciągu ostatnich trzech lat współczynnik AIC na mieszkańca w stosunku do średniej UE pozostawał względnie stabilny w przypadku większości państw UE, Wyraźne wzrosty odnotowano w Rumunii, na Litwie i w Estonii. Z kolei najbardziej zauważalny spadek odnotowano w Luksemburgu , a dalej w Austrii, Belgii i Grecji.

Według danych Eurostatu opublikowanych w sierpniu br., Polska jest czwartą najszybciej rozwijającą się gospodarką UE. Lepszymi wynikami mogły się pochwalić tylko Rumunia, Łotwa i Czechy.

Czytaj także: Eurostat: w Polsce jest mniej „biedy” niż we Francji czy w Wielkiej Brytanii

Interia.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply