Opublikowane wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie MSZ Ukrainy pokazują, że co trzeci ukraiński migrant zarobkowy chce zostać w Polsce na stałe, a co szósty – przyjeżdżać regularnie. Prawie 40 proc. w ogóle nie wysyła bliskim pieniędzy. Po 9 miesiącach pobytu w Polsce większość przestaje wiązać swą przyszłość z Ukrainą.

Socjologowie z Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego na zlecenie MSZ Ukrainy przeprowadzili w marcu br. badania wśród ukraińskich migrantów w Polsce, w ramach programu „Wyzwania współczesnej migracji: wspólnota ukraińska w Polsce”. Wzięło w nich udział 3415 Ukraińców z dużych polskich miast i ich okolic.

Wśród Ukraińców, którzy przyjechali do Polski po 1991 roku, dominowała motywacja zarobkowa (61 proc.), przy czym duże znaczenie miały też chęć nauki (30,9 proc.) i osiedlenia się (26,9 proc.). 54,9 proc. przebywa w Polsce permanentnie, a 41,4 proc. systematycznie pracuje lub uczy się.

Wyniki badań pokazują wyraźnie, że blisko ¾ ukraińskich migrantów przybyło do Polski w ciągu ostatnich czterech lat (30,5 proc. w latach 2015-2016 i aż 42,7 proc. w latach 2017-2018). Dla porównania, w ciągu 20 lat od czasu uzyskania niepodległości przez Ukrainę było to 10,5 proc. z nich.

Ponad 90 proc. Ukraińców przebywa w Polsce legalnie, przy czym średnio co siódmy (14,1 proc.) posiada zezwolenie na pobyt stały, ponad połowa (56,5 proc.) – zezwolenie na pobyt tymczasowy lub wizy długoterminowe, a co piaty (20,8 proc.) – zezwolenie na pobyt krótkoterminowy.

Przeczytaj: Rośnie liczba cudzoziemców z pozwoleniem na pobyt w Polsce. Ponad połowa z nich to Ukraińcy

Czytaj także: Liczba cudzoziemców z pozwoleniem na pobyt w Polsce przekroczyła 400 tys. Połowa z nich to Ukraińcy

Prawie co trzeci imigrant z Ukrainy planuje zostać w Polsce na zawsze (31.9 proc.). 14,7 proc. zamierza przenieść się do jakiegoś zamożniejszego kraju UE, a 17,5 proc. chce przyjeżdżać do Polski regularnie. Jedynie 22,8 proc. chce wrócić na Ukrainę.

Socjologowie zaznaczają, że jest to obraz obecnej sytuacji, która może jednak ulec zmianie w przypadku zmiany warunków, np. pogorszenia koniunktury gospodarczej w Polsce. Jednocześnie, obecnie wśród Ukraińców są wyraźnie obecne „aktywne nastroje migracyjne”. Zwrócono też uwagę, że po 9 miesiącach pobytu w Polsce większość migrantów przestaje wiązać swą przyszłość z Ukrainą.

Przeczytaj: Prawie jedna piąta zdolnych do pracy Ukraińców wyjechała z Ukrainy

Czytaj również: Ukraińscy eksperci: spis ludności może ujawnić szokującą prawdę o migracji zarobkowej

Średni wiek ukraińskiego migranta zarobkowego w Polsce to 33 lata, blisko 56 proc. to mężczyźni. Młodsi mężczyźni pracują głównie na budowach i w przemyśle, zaś kobiety w sektorze usług domowych (np. sprzątanie, opieka nad dziećmi i seniorami).

Stosunkowo najwięcej ukraińskich migrantów pochodzi z zachodniej Ukrainy, głównie z obwodów lwowskiego, iwano-frakiwskiego i tarnopolskiego (39 proc.); pracują głównie w usługach domowych i budownictwie. 16,2 proc. to osoby z centralnej części kraju, a niespełna 16 proc. – z południowej (w Polsce pracują głównie w przemyśle). 5,8 proc. to kijowianie – wśród nich, a także osób ze Lwowa, dominują studenci i pracownicy sektora IT. Ukraińcy z południowego-zachodu pracują przede wszystkim w rolnictwie.

Ponad 40 proc. deklaruje posiadanie wyższego wykształcenia, a 34 proc. uczy się w Polsce, przede wszystkim na uczelniach wyższych.

Wśród Ukraińców w Polsce zauważono tendencję do wchodzenia w związki małżeńskie, co powiela praktyki rodzinne z Ukrainy. Jednocześnie zaznaczono, że rodziny ukraińskich gastarbeiterów w Polsce są w dużej części rozdzielone. Tylko 34 proc. par żyje w Polsce wspólnie, a 31,5 proc. ślubnych dzieci żyje z rodzicami w Polsce. 64 proc. dzieci zostało na Ukrainie, bez rodziców.

Ukraińcy bardzo często kontaktują się z bliskimi na Ukrainie – szczególnie z małżonkami i dziećmi poniżej 18 roku życia. Jednocześnie, tylko 28,2 proc. badanych regularnie wysyła swoim krewnym w kraju pieniądze, a 38,8 proc. w ogóle tego nie robi. Pozostali czynią tak od czasu do czasu. Zdaniem ukraińskich socjologów, sprzyja to „zakorzenianiu się” Ukraińców w Polsce.

35,2 proc. badanych ukraińskich migrantów żyje w Polsce ze swoimi rodzinami, a 43,6 – bez rodzin. Ci pierwsi głównie chcą zbudować dla rodzin komfortowe miejsce do życia w Polsce, a ci drudzy albo zbierają środki na poprawę swojej sytuacji na Ukrainie, albo na czas nauki.

Ponad 60 proc. Ukraińców ma w Polsce regularną, stabilną pracę. 12 proc. jest zatrudnianych przez agencje zatrudnienia. Wielu szybko uczy się też korzystać z możliwości ochrony swoich praw. Pod względem zarobków, u Ukraińców zwykle są one niższe w porównaniu z płacami Polaków, jednak prawie 90 proc. ocenia swój poziom dobrobytu wyżej niż na Ukrainie.

Ukraińscy imigranci wysoko oceniają też swoją znajomość języka polskiego. 72 proc. badanych twierdzi, że posługuje się nim na poziomie wystarczającym do porozumiewania się z Polakami. Jedynie 1,5 proc. przyznaje, że w ogóle nie mówi po polsku. Jednocześnie, zdecydowanie bardziej interesują się wydarzeniami na Ukrainie niż w Polsce. 74 proc. respondentów utrzymuje kontakty z innymi przybyszami z Ukrainy, a 66 proc. z Polakami. Zdaniem ukraińskich socjologów, świadczy to o niezłym stopniu integracji z polskim społeczeństwem oraz o tym, że Ukraińcy „nie żyją w kulturalnym czy społecznym getcie”.

Pod względem problemów, migranci z Ukrainy najczęściej skarżą się na trudności związane z adaptacją psychologiczną (stres, depresja, niepokój), językową, a także na trudności w szukaniu pracy, przy czym nie dotyczy to więcej, jak 40 proc. badanych. 81 proc. Ukraińców jest zadowolonych z życia w Polsce. Przeciwnego zdania jest 9 proc.

Przeczytaj: Gowin chce ściągać ukraińskich lekarzy, informatyków i naukowców jako „przyszłe elity” Polski

Czytaj też: Gowin: podniesienie płacy minimalnej zachęci pracowników z Ukrainy do pozostania w Polsce

Ukraińscy migranci najwięcej zaufania mają do swoich rodzin – zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Na drugim miejscu jest polskie społeczeństwo – organy państwowe i miejskie, NGOsy, Polacy. Pod tym względem, społeczność ukraińska w Polsce jest na 3. miejscu.

Pod względem wyznania, 40 proc. to prawosławni różnych konfesji, 30 proc. to grekokatolicy, a 10 proc. – niewierzący. Przy czym częściej praktykującymi są grekokatolicy.

Polukr.net / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply