Białoruscy funkcjonariusze przymuszają posiadaczy Karty Polaka, by „dobrowolnie” z niej zrezygnowali, grożąc konsekwencjami – informuje Centrum „Wiasna”.

Białoruscy obrońcy praw człowieka z Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna” informują, że coraz częściej otrzymują informacje o problemach, jakie spotykają posiadaczy Kart Polaka podczas przekroczenia białoruskiej granicy. Twierdzą, że znane są już dziesiątki takich przypadków.

W czwartek „Wiasna” podała na swoim oficjalnym profilu na Telegramie, że białoruscy pogranicznicy pod groźbą aresztu zmuszają obywateli Białorusi, posiadających Karty Polaka, do podpisywania podczas odprawy granicznej pisemnej rezygnacji z dokumentu, na podstawie którego otrzymali polską wizę. W odpowiedniej rubryce, „cel wydania”, widnieje wówczas numer 24.

W takiej sytuacji, białoruski obywatel kierowany jest przez pograniczników na rozmowę funkcjonariuszem KGB Białorusi, obecnym w punkcie granicznym. Ten zaczyna przekonywać Polaka z Białorusi, aby dobrowolnie zrezygnował z Karty Polaka, która jest potwierdzeniem przynależności do narodu polskiego. Władze w Mińsku postrzegają ją jako potwierdzenie braku lojalności posiadacza względem siebie. Funkcjonariusz KGB proponuje, by Polak-obywatel Białorusi podpisał w jego obecności rezygnację z Karty Polaka, adresowaną do polskiego konsula.

Osoby, które opowiedziały ludziom z „Wiasny” o tym, co ich spotkało twierdzą, że w przypadku odmowy posiadaczowi Karty Polaka daje się do zrozumienia, że może trafić do aresztu.

Przeczytaj: Łukaszenko chce „wyjaśnić” sytuację posiadaczy Karty Polaka. „Czy to są obywatele Białorusi, czy oni po prostu zbłądzili?”

W maju br. władze Białorusi zadecydowały o zaktualizowaniu ustawy „O obywatelstwie”. Na mocy nowelizacji, która weszła w życie 11 czerwca, każdy obywatel tego państwa, który posiada obywatelstwo innego kraju lub dokument obcego państwa, musi zgłosić to białoruskiemu MSW bądź organom służby dyplomatycznej za granicą. Dotyczy to również posiadaczy Kart Polaka, którzy są zmuszani do rejestrowania się na specjalnej liście. W ocenie strony polskiej, ma to służyć jeszcze większemu nękaniu białoruskich Polaków.

Przypomnijmy, że w grudniu 2021 roku białoruski deputowany Igor Chłobukin, którego zdaniem należy zakazać Karty Polaka, zapowiedział zmiany w prawie, mające zrównać ten dokument z posiadaniem drugiego obywatelstwa, formalnie nieuznawanego na Białorusi. Polscy działacze obawiają się, że „mogą zacząć się prześladowania na dużą skalę”.

Wcześniej, we wrześniu 2021 r. prokurator generalny Białorusi Andriej Szwed nazwał Kartę Polaka elementem wywrotowej działalności antypaństwowej. Stwierdzenie to padło w wyemitowanym na kanale ONT filmie, który opowiada o „ludobójstwie Białorusinów, okrucieństwach Polaków w czasie II wojny światowej i próbie zamachu stanu w Mińsku”. Z kolei pod koniec listopada powiązany w białoruskimi władzami Aleksiej Dziermant oświadczył, że na Białorusi Karta Polaka powinna była zostać zdelegalizowana już dawno temu.

Według stanu na listopad 2021 roku, od 2008 roku na Białorusi wydano 161 275 Kart Polaka, z czego blisko 20 tys. w ostatnich dwóch latach. Dla porównania, w tym samym czasie na Ukrainie przyznano ponad 145 tys. takich dokumentów. Na Białorusi ich posiadaczy dotykały jednak różnego rodzaju utrudnienia, a nawet szykany. Kart Polaka nie mogą posiadać osoby pracujące na stanowiskach w sektorze państwowym. Jeśli ktoś miał taki dokument, musiał się go oficjalnie zrzec, bo inaczej tracił pracę.

Dodajmy, że białoruskie prawodawstwo formalnie nie uznaje drugiego obywatelstwa. Oficjalnie, na Białorusi można posiadać obywatelstwo tylko jednego kraju. Wyjątkiem są dzieci do 18 roku życia, u których jedno z rodziców jest cudzoziemcem. Jednak po osiągnięciu pełnoletności muszą one podjąć decyzję, które obywatelstwo zachować, a z którego zrezygnować. Jednocześnie, posiadanie drugiego paszportu nie jest zabronione. Jednak w takim przypadku, białoruskie władze nie biorą tego pod uwagę. Z kolei w październiku 2021 roku w białoruskim MSW zainicjowano zmiany w prawie, które mają umożliwić pozbawianie obywatelstwa Białorusi osób, które wyjechały za granicę i zdaniem Mińska „prowadzą wrogą działalność”.

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. Może być wydana wyłącznie osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego lub zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub posiadającej status bezpaństwowca. Jest ona wydawana obywatelom Białorusi od 2008 roku, a do 2020 roku otrzymało ją ponad 131 tysięcy Białorusinów.

Od 2019 roku, po znowelizowaniu ustawy o Karcie Polaka, dokument został rozszerzony na wszystkie kraje świata nie dotyczy już tylko, jak dotąd, krajów byłego ZSRR.

Telegram / znadniemna.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply