Początek końca polskiej szkoły w Grodnie

Białoruskie władze zadecydowały o rozpoczęciu stopniowej marginalizacji języka polskiego w Szkole nr 36 w Grodnie, która do tej pory służyła polskiej mniejszości narodowej.

Jak podał portal Znadniemna.pl – “W nowym roku szkolnym w Polskiej Szkole w Grodnie, czyli w Szkole Średniej nr 36 z polskim językiem wykładowym pojawi się pierwsza klasa, w której wszystkie przedmioty będą nauczane w języku białoruskim.” Powołując się na informacje gazety “Grodnienskaja Prawda” o planach władz, język polski ma zostać zmarginalizowany do pozycji jednego z nauczanych przedmiotów. Język polski miałby być używany jeszcze tylko w nauczaniu przedmiotu “Literatura polska”.

Urzędnicy z grodzieńskiego magistratu nie ukrywali, że depolonizacja szkoły została rozpoczęta w kontekście pogorszenia się międzypaństwowych relacji między Polską, a Białorusią – “W kontekście szeregu nieprzyjaznych kroków sąsiednich krajów” – zacytował portal gazety. Jak powiedział0 przytoczone przez Grodnienską Prawdę” anonimowe źródło w urzędzie miejskim – “Utrzymując nauczanie języka, historii i kultury narodu polskiego w przyszłości będziemy systematycznie przechodzić do nauki innych przedmiotów Szkole Średniej nr 36 w językach państwowych.” Urzędnik powołał się przy tym na model szkół służących mniejszości białoruskiej w Polsce. Zapowiedział też, że uczniowie klasy II i starszych będą kontynuować naukę w dotychczasowym systemie.

Grodno jest głównym ośrodkiem zamieszkania etnicznych Polaków na Białorusi. W tym przygranicznym mieście zamieszkuje 78,2 tys. Polaków spośród wszystkich 287 tys. odnotowanych w spisie ludności Białorusi z 2019 r.

 

Szkoła nr 36 była do tej pory jedną z dwóch szkół publicznych w których proces nauczania była realizowany w języku polskim. Drugą była Szkoła nr 8 w Wołkowysku. Jak na razie brak informacji aby analogiczne zmiany zostały zastosowane w stosunku do niej. Natomiast według informacji jakie uzyskaliśmy u źródeł wśród Polaków z Wołkowyska w nowym roku szkolnym w Szkole nr 8 zostanie utworzona tylko jednak klasa złożona z 18 uczniów. Do tej pory każdego roku w tej szkole z polskim językiem nauczania tworzono dwie klasy.

Szkoła nr 36 w Grodnie i Szkoła nr 8 w Wołkowysku zostały utworzone w latach 90 XX w. na mocy specjalnego porozumienia między kompetentnymi przedstawicielami Polski i Białorusi. Ich budynki zostały wybudowane za fundusze publiczne pochodzące z państwa polskiego pod warunkiem, że szkoły te będą służyć polskiej mniejszości narodowej na Kresach.

Przez kilka lat rząd Białorusi przygotowywał projekt ustawy zakładający możliwość marginalizacji używania języka polskiego w tych szkołach. Na początku bieżącego roku projekt ten został przesłany pod obrady białoruskiego parlamentu. Tymczasem depolonizacja Szkoły nr 36 w Grodnie została wdrożona w myśl projektowanych przepisów jeszcze przed ich uchwaleniem.

znadniemna.pl/grodnonews.by/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply