86 lat temu władze ZSRR przystąpiły do realizacji tzw. operacji polskiej, mającej doprowadzić do wyniszczenie osób narodowości polskiej, będących obywatelami Związku Radzieckiego. Zamordowano około 111 tys. Polaków.

W piątek 11 sierpnia br. przypada 86. rocznica rozpoczęcia w ZSRR tzw. operacji polskiej – akcji polegającej na ludobójstwie Polaków.

Tego dnia, w 1937 roku, szef NKWD Nikołaj Jeżow podpisał rozkaz o rozpoczęciu tzw. operacji polskiej, której celem było wyniszczenie osób narodowości polskiej będących obywatelami Związku Radzieckiego. W jej trakcie zamordowano bezpośrednio ok. 111 tys. Polaków, drugie tyle deportowano w głąb ZSRR. Dziesiątki tysięcy skazano na więzienia lub łagry.

W okresie od sierpnia 1937 r. do listopada 1938 r. w ramach „operacji polskiej” skazano ok. 140 tys. Polaków. Zamordowanych zostało ok. 111 tys., czyli ponad pięć razy więcej niż w Katyniu. Ponad 100 tys. ludzi zostało wywiezionych w głąb ZSRR, głównie do Kazachstanu i na Syberię.

„Operacja polska” była częścią tzw. kontyngentu narodowościowego Wielkiej Czystki, wymierzonego w mniejszości narodowe zamieszkujące Związek Radziecki. W jego ramach aresztowano półtora miliona osób, ponad 700 tysięcy rozstrzelano. Polacy byli wśród mniejszości grupą najliczniejszą, stanowiąc kilkanaście procent zabitych.

Po podpisaniu Pokoju Ryskiego w 1921 roku w granicach ZSRR znalazło się około 1,2 mln Polaków. Zamieszkiwali oni głównie kresowe ziemie I Rzeczypospolitej, przede wszystkim obszar sowieckich republik Ukrainy i Białorusi.

Stosunek władz ZSRR do polskiej mniejszości ewoluował. Początkowo był w zasadzie neutralny, jednak z czasem stawał się coraz bardziej nieprzychylny. Z początkiem lat 30. XX wieku nasiliła się ateizacja – zamykano kościoły, prześladowano duchownych. Zaczęły się też aresztowania i wywózki na Sybir.

Jednocześnie, Polacy w Związku Radzieckim stawiali masowy opór wobec kolektywizacji i tworzenia kołchozów. Tylko niewielki odsetek Polaków wstąpił do komunistycznej partii. Dało się zauważyć, że wierny swym tradycjom i religii katolickiej naród polski nie był podatny na indoktrynację.

Do pierwszej fali represji wobec Polaków doszło w latach 1935-1937. Rozpoczęły się wówczas deportacje z obszaru sowieckiej Ukrainy do Kazachstanu. Zlikwidowano polskie okręgi autonomiczne, zamknięto polskie szkoły i inne polskie instytucje. Podczas drugiej fali represji w latach 1937-39 zarządzono masowe deportacje Polaków z Białorusi.

W sierpniu 1937 r. szef sowieckiej bezpieki Nikołaj Jeżow wydał rozkaz nr 00485, będący podstawą dla szeroko zakrojonej akcji aresztowań Polaków na terenie ZSRR. W rozkazie określono jednoznacznie kategorie ludzi, którzy mieli zostać aresztowani. Znaleźli się wśród nich pozostali przy życiu polscy jeńcy wojenni z czasów wojny polsko-bolszewickiej, polscy uchodźcy i imigranci do Związku Radzieckiego, członkowie polskich partii politycznych oraz „działacze antysowieccy” z polskojęzycznych obszarów ZSRR.

Aresztowanych podzielono na dwie kategorie, dla których przewidziano różne kary. Przedstawicieli pierwszej z nich, czyli „szpiegowskiej, dywersyjnej, szkodniczej i powstańczej kadry polskiego wywiadu”, czekała kara śmierci. „Mniej aktywni” mieli trafić do więzień lub do łagrów.

Represje objęły wszystkich Polaków bez względu na przynależność klasowo-społeczną: działaczy komunistycznych, jak i zwykłych obywateli, robotników i przede wszystkim chłopów. Aresztowań dokonywano w nocy. Skazanych na śmierć rozstrzeliwano, najczęściej strzałem w tył głowy, w obwodowych komendach NKWD. Zwłoki wywożono do okolicznych lasów. Tam wrzucano je do głębokich dołów i zasypywano.

Ofiarami byli głównie mężczyźni, młodzi i w sile wieku, którzy z racji aktywności stanowili w oczach Sowietów największe zagrożenie. Masowe egzekucje odbywały się w Bykowni pod Kijowem, w Kuropatach pod Mińskiem, Moskwie-Butowo, w Lewaszowie pod Petersburgiem, Smoleńsku, Charkowie, Winnicy i w innych miejscach.

Masowo deportowani Polacy trafiali do Kazachstanu, na Syberię, a także w rejony Charkowa i Dniepropietrowska. Ofiary często pozostawiano samym sobie w miejscach pozbawionych żywności. Represje dotykały też rodziny aresztowanych. Żony skazywano na zesłanie, najczęściej do Kazachstanu, dzieci trafiały do domów dziecka. Majątek rodzinny był w całości konfiskowany.

Rozkaz nr 00485, pierwotnie mający obowiązywać 3 miesiące, był kilkukrotnie przedłużany. Ostatecznie akcje zakończono, przynajmniej formalnie, w listopadzie 1938 roku – po 14 miesiącach trwania.

W opinii niektórych historyków, antypolska akcja mogła być po części osobistą zemstą Stalina za porażkę bolszewików w wojnie z Polską.

W 2010 roku ponad 200 dokumentów z archiwów ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa, dotyczących tzw. Wielkiego Terroru, czyli antypolskiej operacji prowadzonej przez sowieckie organy bezpieczeństwa w latach 1937-38 na terenie Ukrainy, zostało wydanych przez IPN.

Przeczytaj również: Holokaust Polaków w Rosji

Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply