Wilno: polsko-litewskie rozmowy nt. kryzysu migracyjnego i sytuacji na granicach z Białorusią

Przedstawiciele ministerstw spraw wewnętrznych Polski i Litwy uzgodnili, że oba kraje będą wspólnie dążyć do tego, żeby UE wsparła finansowo budowę ogrodzenia wzdłuż granic z Białorusią.

W piątek w Wilnie odbywa się 20. posiedzenie Litewsko-Polskiej Komisji ds. Współpracy Transgranicznej, poświęcone głównie sytuacji na granicy z Białorusią i kryzysowi spowodowanemu nielegalną migracją. Wcześniej miało miejsce spotkanie przedstawicieli ministerstw spraw wewnętrznych: szefowej MSW Litwy, Agnė Bilotaitė oraz polskiego wiceszefa MSW, Bartosza Grodeckiego.

Ministrowie uzgodnili, że Litwa i Polska będą dążyć do tego, by Unia Europejska wsparła finansowo budowę ogrodzenia na granicy obu państw z Białorusią. W oficjalnym komunikacie litewskiego MSW zaznaczono, że oba państwa „będą zabiegały o przyśpieszenie zmian prawa unijnego w zakresie ochrony granic i migracji”.

 

Portal Wilnoteka zwraca uwagę, że unijni urzędnicy niejednokrotnie twierdzili, że prawo unijne nie przewiduje finansowania budowy granicznego ogrodzenia, a jedynie finansowanie pewnych środków bezpieczeństwa na granicy, na przykład systemu monitoringu.

Wiceminister Grodecki w komunikacie podkreślił, że Litwa i Polska są zobowiązane nie tylko do ochrony granic państwowych i swoich obywateli, ale także całej UE, gdyż są to również zewnętrzne granice Unii.

„Białoruś nie jest naturalnym szlakiem migracji, jest to zorganizowany schemat handlu ludźmi” – powiedział Grodecki. „Obserwujemy atak dezinformacji, również migranci są oszukiwani, że niby mogą łatwo dotrzeć do UE”.

Podczas spotkania w Wilnie uzgodniono także kontynuację współpracy i prezentowanie wspólnego stanowiska Litwy i Polski w strukturach unijnych, dotyczącego praw człowieka i nielegalnej migracji.

„Nielegalna migracja jest niedopuszczalna w Unii Europejskiej, zwłaszcza jeśli chodzi o chaotyczne i nielegalne przekraczanie granic z sąsiednich krajów, które nie są objęte wojną lub innymi zagrożeniami. Będziemy dążyć do zmian w prawie UE, ponieważ kraje muszą mieć środki do obrony swoich interesów narodowych” – powiedziała minister Bilotaitė.

Według komunikatu polskiego MSW, dyskutowano również o współdziałaniu w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na pograniczu polsko-litewskim, a także o wizji rozwoju przestrzenno-terytorialnego pogranicza polsko-litewskiego.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

„Podczas posiedzenia omówiono m.in.: realizację Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa i założenia nowego okresu programowania. Rozmawiano również o współpracy w zakresie służb sanitarno-epidemiologicznych, jak również współpracy w obszarze transportu. Zgodzono się, że ważnym celem jest uruchomienie w najbliższym czasie pociągu pasażerskiego na trasie Wilno-Warszawa” – czytamy w oświadczeniu strony polskiej.

Posiedzeniu samej Litewsko-Polskiej Komisji ds. Współpracy Transgranicznej, przewodniczyli wiceminister Grodecki oraz wiceszef MSW Litwy, Arnoldas Abramavičius. To pierwsze posiedzenie Komisji po przerwie spowodowanej przez pandemię Covid-19.

Jak podaje Wilnoteka, 23 września na granicy z Białorusią litewscy pogranicznicy zawrócili około 50 nielegalnych migrantów. Cztery osoby ze względów humanitarnych na Litwę wpuszczono. Litewską granicę próbowano przekroczyć w rejonach święciańskim, orańskim łoździejskim i okolicach Samorządu Druskiennik.

Według stanu na 22 września, od początku roku na Litwę trafiło ponad 4 160 nielegalnych migrantów. Przeważająca część z nich przedostała się przez granicę litewsko-białoruską. Najwięcej nielegalnych migrantów zatrzymano w rejonach orańskim (930) i solecznickim (928). 2/3 z nich (ponad 2,8 tys.) stanowią obywatele Iraku lub podający się za takowych.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

W czwartek 23 września, jak informuje polska Straż Graniczna, na granicy polsko-białoruskiej ujawniono 271 prób nielegalnego przekroczenia tego odcinka granicy. Zatrzymano 3 obywateli Iraku oraz dodatkowo 5 osób za pomaganie w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy/ Byli to dwaj Irakijczycy, Polak, Czech i Gruzin.

Czytaj także: Straż Graniczna ujawnia zdjęcia nielegalnych imigrantów z wycieczek turystycznych po Białorusi

Wilnoteka.lt / gov.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply