Według danych podanych przez ukraiński Urząd Statystyczny w styczniu i lutym br. na Ukrainie zmarło ponad 65 tys. więcej osób niż się urodziło.

W dwóch pierwszych miesiącach 2021 roku na Ukrainie urodziło się 43 694 dzieci. W tym samym czasie zmarło 109 112 osób.

Źródło: ukrstat.gov.ua

Zgonów „covidowych” odnotowano w tym czasie ok. 7 tys. Główną przyczyną śmierci (72 tys. zarejestrowanych przypadków) były choroby układu krążenia.

Według stanu na 1 marca br. populacja Ukrainy wynosiła 41 527 205 obecnych mieszkańców (stała populacja i tymczasowi rezydenci bez osób przebywających tymczasowo zagranicą). 41 357 568 z tej liczby to populacja stale zamieszkująca Ukrainę.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Jak informowaliśmy, w całym 2020 roku liczba ludności Ukrainy zmniejszyła się do 41,588 mln, czyli o 314,1 tys. Coraz więcej ludzi umiera, a rodzi się coraz mniej dzieci. Na 100 zgonów przypadało tylko 48 urodzeń. Obecnie na 100 zgonów przypada ok. 40 urodzeń. 1 stycznia 2020 Ukraina miała 41 902,4 mln mieszkańców oraz 41 732,8 stałej populacji.

W ciągu 2020 roku zarejestrowano łącznie 293 457 urodzeń, czyli o około 15 tys. mniej, niż w roku poprzednim (308,8 tys.). Naturalny ubytek ludności wyniósł 323 378, podczas gdy w 2019 roku było to znacznie mniej: 272 297.

Jednocześnie, oficjalnie liczba osób, które przyjechały na Ukrainę o 9,3 tys. przewyższała liczbę emigrantów. W 2019 roku wartość ta wynosiła 21,5 tys.

Ukraina w ostatnich latach odnotowuje corocznie wyraźny ubytek ludności. Jak pisaliśmy, tego spadku liczby ludności na Ukrainie nie należy wiązać tylko z masową emigracją zarobkową Ukraińców, gdyż bardzo niekorzystny jest bilans między urodzeniami i zgonami. Bardzo źle przedstawia się też kwestia przyrostu naturalnego, a faktycznie ubytku naturalnego. Od 2015 roku liczba ludności Ukrainy spadła o 1,2 mln.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

W całym 2019 roku ludność Ukrainy zmniejszyła się do 41,9 mln, czyli o 251 tys. Jesienią 2019 roku podano, że według stanu na 1 września liczba ludności tego kraju spadła poniżej 42 mln.

Rok temu pisaliśmy, że przeprowadzony na Ukrainie elektroniczny spis ludności ujawnił znaczny spadek ludności tego kraju. Na dzień 1 grudnia 2019 żyło tam szacunkowo niespełna 37,3 mln osób, nie licząc Krymu i części Donbasu. To o 4,5 mln ludzi mniej, niż oficjalne szacunki i o 10 mln mniej, niż w 2001 roku. Według ekspertów z Ukrainy spis ten ujawnił faktyczną skalę emigracji zarobkowej Ukraińców.

Wyraźne problemy demograficzne Ukrainy są związane z wielką falą emigracyjną po 2013 roku. Informowaliśmy, że niektóre szacunki ukraińskich ekspertów mówią o ponad 8 mln Ukraińców zaangażowanych w migrację zarobkową. Eksperci uważają, że planowany na przyszły rok spis ludności na Ukrainie może być dla rządzących niemiłą niespodzianką. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że do 2050 roku zaludnienie Ukrainy wraz z Krymem zmniejszy się do nieco ponad 32 mlnPisaliśmy też, że jak wynika z sondażu agencji Rating, ponad połowa Ukraińców uważa, że największym zagrożeniem dla Ukrainy są masowe wyjazdy jej mieszkańców za granicę.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Międzynarodowy Fundusz Walutowy twierdzi z kolei, że w ciągu najbliższych 10 lat Ukraina straci około 15 proc. swojej siły roboczej, a do 2050 prawie jedną trzecią. W celu zrekompensowania strat Ukraińcom proponuje się m.in. podwyższenie wieku emerytalnego i aktywizację zawodową osób starszych, a nawet w średnim wieku.

CZYTAJ TAKŻE: Liczba mieszkańców Białorusi zmniejszyła się o 60 tys. 

Kresy.pl / ukrstat.gov.ua / database.ukrcensus.gov.ua

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz