Liczba mieszkańców Białorusi zmniejszyła się o 60 tys.

Na początku bieżącego roku na Białorusi mieszkało około 9,35 miliona ludzi, czyli około 60 600 mniej niż rok wcześniej – wynika z raportu statystycznego ludności opublikowanego przez Białoruski Narodowy Komitet Statystyczny.

W raporcie określono liczbę osób według stanu na 1 stycznia 2021 r. oraz średnią liczbę ludności w podziale na obwody, powiaty, miasta i miejscowości.

Raport przedstawia również liczby ludności z dwóch poprzednich lat. Liczby są podzielone według terytoriów.

Na początku 2021 roku na Białorusi mieszkało 9 349 645 osób, podczas gdy na początku 2020 roku liczba ta wynosiła 9 410 259, a na początku 2019 roku 9 429 257.

Liczba mieszkańców spada od dwóch lat praktycznie we wszystkich regionach. Wyjątkami są tylko Mińsk i obwód miński.

Na początku 2021 roku obwód brzeski liczył 1 338 044 mieszkańców, na początku 2020 roku 1 347 240 a na początku 2019 roku 1 350 834.

Liczby w obwodzie witebskim wynosiły 1 120 364, 1 133 625 i 1 142 936.

Liczby w obwodzie homelskim wynosiły 1 375 286, 1 386 824 i 1 393 996.

Liczby w obwodzie grodzieńskim wynosiły 1 017 976, 1 025 680 i 1 030 051.

Liczby w obwodzie mohylewskim wynosiły 1 014 843, 1 023 510 i 1 029 291.

Na początku 2019 roku w Mińsku mieszkało 2 012 896 osób. W następnym roku liczba ta wzrosła do 2 020 133, a od 1 stycznia 2021 roku Spadła do 2 009 786.

CZYTAJ TAKŻE: Ukrainie ubyło ponad 314 tys. ludności

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Liczba osób mieszkających w obwodzie mińskim rośnie: z 1 469 253 na początku 2019 roku do 1 473 247 na początku 2020 roku i 1 473 346 od 1 stycznia 2021 roku.

Urbanizacja i koncentracja ludności w miastach i miasteczkach to trend widoczny na Białorusi, podobnie jak w wielu innych krajach.

Ludność miejska na Białorusi liczyła 7 291 709 osób na początku 2019 roku, 7 303 905 na początku 2020 roku i 7 280 320 osób na początku 2021 roku.

W tym okresie zmniejszyła się również ludność wiejska: z 2 137 548 na początku 2019 roku do 2 106 354 na początku 2020 roku i 2 069  325 na początku 2021 roku. Od 1 stycznia 2021 roku udział ludności miejskiej wyniósł 77,9%, a wiejskiej 22,1%. Liczba Białorusinów w wieku produkcyjnym wzrosła z 5,401 mln do 5,408 mln, a liczba Białorusinów w wieku powyżej wieku produkcyjnego spadła z 2,340 mln do 2,316 mln.

CZYTAJ TAKŻE: W 2020 roku ubytek naturalny ludności w Polsce wyniósł 129 tys. osób, liczba urodzeń najniższa od lat

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Liczba mężczyzn wyniosła 4,358 mln na początku 2019 roku i 4,350 mln na początku 2020 roku. Liczba kobiet wynosiła odpowiednio 5,071 mln i 5,060 mln.

Statystyka obejmuje stałych mieszkańców. Są to osoby stale mieszkające na tym terytorium, a także cudzoziemcy i bezpaństwowcy, dla których te terytoria stanowią tymczasowy dom na rok lub dłużej.

Kresy.pl / belstat.gov.by

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz