Senat podczas 36. posiedzenia w dniu 4 lutego podjął uchwałę w sprawie wsparcia Ukrainy. „Wolna Ukraina jest jednym z gwarantów bezpieczeństwa Polski” – napisali senatorowie.

Jak poinformowała służba prasowa Senatu, podczas 36. posiedzenia Senatu w dniu 4 lutego podjął uchwałę w sprawie wsparcia Ukrainy. „Wolna Ukraina jest jednym z gwarantów bezpieczeństwa Polski” – napisali senatorowie. Uchwała została przyjęta 92 głosami.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

1211.62 PLN    (5.5%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Po głosowaniu Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wręczył tekst uchwały ambasadorowi Ukrainy w Polsce, Andrijowi Deszczycy. Dziękując za podjęcie uchwały ambasador podkreślił, że słowa wsparcia są dla narodu ukraińskiego niezwykle ważne. „Czujemy wsparcie Polski i mogę zagwarantować, że będziemy dobrym sąsiadem i dobrym partnerem Polski, będziemy wspólnie budować naszą przyszłość we wspólnej Europie”- powiedział.

W uchwale przypomniano, że Polska była pierwszym państwem, które uznało niepodległość Ukrainy, a kolejne polskie rządy wzmacniały strategiczne partnerstwo naszych krajów. „Dziś, gdy Ukraina stanęła wobec śmiertelnego niebezpieczeństwa – groźby kolejnej inwazji – jest szczególnie ważne, by władze Rzeczypospolitej niezawodnie wspierały naszego sąsiada. Nie ma bowiem bezpiecznej Polski bez niepodległej Ukrainy” – czytamy w uchwale. Znalazło się w niej także zapewnienie, że Senat RP wspiera polityczną i finansową pomoc dla Ukrainy, dostawy broni do tego państwa oraz udział żołnierzy krajów członkowskich NATO w szkoleniu ukraińskich wojskowych. „Wszelkie działania zmierzające do odstraszenia agresora mają ogromny wpływ na morale narodu ukraińskiego” – napisali senatorowie. Zwrócili także uwagę, ze Rosja zgromadziła przy granicach Ukrainy ogromną armię wyposażoną w czołgi, ciężką artylerię, okręty oraz lotnictwo bojowe. „Celem tej eskalacji napięcia jest destabilizacja Europy. Grozi to wybuchem największego konfliktu zbrojnego od czasów II wojny światowej” – czytamy w dokumencie.

Jak informowaliśmy wcześniej, również Sejm RP niemal jednogłośnie przyjął uchwałę wzywającą NATO i UE do udzielenia wsparcia Ukrainie „w obliczu agresji Federacji Rosyjskiej”.

Za uchwałą zagłosowało 456 posłów, przeciw jeden – był nim Grzegorz Braun z Konfederacji.

W uchwale napisano, że Sejm „z niepokojem obserwuje działania Federacji Rosyjskiej wymierzone przeciwko Ukrainie”. Zdaniem posłów grozi to wywołaniem konfliktu zbrojnego i zdestabilizowaniem Europy.

„Apelujemy do rządów państw NATO i Unii Europejskiej o udzielenie wszechstronnego wsparcia Ukrainie, która znalazła się w obliczu wojny, oraz stanowczą reakcję państw członkowskich Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, wobec agresji Federacji Rosyjskiej” – napisano w uchwale. W jej dalszej części podobny apel skierowano do parlamentów państw NATO i UE.

Sejm wyraził też w uchwale sprzeciw wobec uruchomienia gazociągu Nord Stream 2.

Rosji zarzucono w uchwale działania godzące w prawo międzynarodowe i burzące pokój i ład w Europie. Wezwano „sojuszników i partnerów” do podjęcia solidarnych działań zmierzających do zażegnania groźby wybuchu konfliktu zbrojnego w Europie.

Ukrainę nazwano w dokumencie państwem suwerennym, wolnym i demokratycznym, którego integralność, nienaruszalność granic i prawo do samostanowienia nie mogą być łamane.

„Społeczeństwo ukraińskie ma prawo decydować o swojej przyszłości. Droga Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO musi pozostać otwarta, a jej prawo do akcesji jest bezdyskusyjne” – czytamy.

Przyjęcie uchwały Sejm uczcił owacją na stojąco.

Przyjęta w czwartek uchwała powstała z połączenia dwóch projektów, które w środę zgłoszono w Sejmie. Jeden z nich, o „solidarności z Ukrainą”, zgłosiła Lewica. Nie została ona przyjęta przez aklamację, ponieważ nie zgodzili się na to posłowie Konfederacji. W rezultacie uchwała trafiła do komisji spraw zagranicznych, w której pojawił się drugi projekt dotyczący Ukrainy, przygotowany przez Prezydium Sejmu. Jak napisał na Twitterze poseł Robert Winnicki, ostateczny kształt przyjętej przez Sejm uchwały jest kompilacją obu projektów.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Przypomnijmy, że w kontekście projektu uchwały o wsparciu dla Ukrainy Grzegorz Braun zadał pytanie o to, czy pomoc, którą Polska udziela Ukrainie, jest obwarowana jakimikolwiek warunkami. Poseł sformułował postulaty, które Polska jego zdaniem powinna podnieść w relacjach z Ukrainą. Są to m.in. zniesienie blokady transportu kolejowego, zniesienie moratorium na badanie miejsc kaźni Polaków i ich upamiętnianie oraz zaprzestanie „państwowej gloryfikacji banderowskich ludobójców”.

Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz