W soborze katedralnym Świętej Trójcy wołyńskiej eparchii Prawosławnego Kościoła Ukrainy (PKU) prawosławni po raz pierwszy obchodzili Boże Narodzenie według kalendarza gregoriańskiego. W nabożeństwie, które odbyło się w środę, uczestniczyło kilkuset wiernych.

Jak poinformował Perszyj Kanał, w listopadzie br. ponad 300 wiernych PKU napisało petycję do metropolity łuckiego i wołyńskiego Michała. Poproszono w niej o odprawienie świątecznej liturgii 25 grudnia. Wierni argumentowali, że katolicy i większość Kościołów prawosławnych świętuje Boże Narodzenie w grudniu, natomiast 7 stycznia Boże Narodzenie świętują Kościoły, które „znajdują się w rosyjskiej orbicie”.

Metropolita Michał zgodził się na odprawienie dwóch nabożeństw bożonarodzeniowych – 25 grudnia i 7 stycznia. Biskup stwierdził przy tym, że od wielu lat obchodzi Boże Narodzenie 25 grudnia.

Perszyj zaznaczył, że ostatnio zwierzchnik PKU Epifanij powiedział, że przeniesienie Bożego Narodzenia na 25 grudnia obecnie nie jest możliwe, ponieważ temat ten dzieli społeczeństwo.

Po nabożeństwie w soborze katedralnym metropolita Michał stwierdził, że w Łucku po raz pierwszy obchodzono Boże Narodzenie „jak prawdziwi Europejczycy”.

„Dziękuję wszystkim za ostateczne zrzucenie z siebie starego moskiewskiego ze wszystkimi tradycjami – świeckimi i religijnymi, ponieważ jest takie powiedzenie: człowiek wyszedł ze Związku Radzieckiego, ale Związek Radziecki nie wyszedł z niego. Dziś pokazaliście, że jesteście prawdziwymi Europejczykami w każdym znaczeniu tego słowa. Należy pokonać stare stereotypy i nawyki” – powiedział Michał.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Przypomnijmy, że 15. grudnia 2018 roku w Kijowie pod egidą ukraińskich władz oraz Patriarchy Konstantynopola odbył się sobór zjednoczeniowy w którym wzięli udział przedstawiciele Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego, Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz dwóch biskupów Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego. Po synodzie prezydent Ukrainy ogłosił powstanie nowej struktury, którą nazwał Ukraińskim Miejscowym Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym (później zaczęto używać nazwy Prawosławny Kościół Ukrainy). Zjazd został zbojkotowany przez większość hierarchów Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego podległego Patriarchatowi Moskiewskiemu.

Prawosławnego Kościoła Ukrainy nie uznaje większość Kościołów prawosławnych na świecie.

Kresy.pl / pershyj.com
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz