Z badania socjologicznego przeprowadzonego przez Centrum Lewady wynika, że Rosjanie widzą więcej zalet u władz radzieckich pod kierownictwem Breżniewa niż u współczesnych władz Rosji.

Wyniki badania przeprowadzonego przez Centrum Lewady opublikował w poniedziałek dziennik „Kommiersant”. Wynika z nich, że respondenci dostrzegli wyraźnie więcej zalet u władz Związku Radzieckiego z przełomu lat 70 i 80 XX wieku, niż u obecnych władz Federacji Rosyjskiej. Jest tak mimo tego, że schyłkowy okres rządów Leonida Breżniewa jako sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego powszechnie postrzegany jest jako okres tak zwanego „zastoju” – stagnacji ekonomicznej, narastania niedoborów na rynku towarów konsumpcyjnych, kostnienia i starzenia się elity partyjnej i urzędniczej.

Jak podaje w „Kommiersant”, pytani o cechy władzy w czasach Breżniewa, respondenci wymieniali: bliskość ludowi – 29 proc. (7 proc. uznało, że władza radziecka była od ludu daleka), silna i trwała – 25 proc., sprawiedliwa – 22 proc., oparta na prawie – 20 proc., ale też krótkowzroczna – 18 proc.

Wśród cech najczęściej wskazywanych na określenie obecnej elity rządzącej Federacją Rosyjską przeważały cechy negatywne. 31 proc. respondentów określiło ją jako kryminalną i skorumpowaną, 26 proc. jako biurokratyczną, 23 proc. jako daleką od ludu (za bliską ludowi uznało ją 4 proc. zapytanych Rosjan), opartą na prawie – 20 proc., 29 proc. respondentów uznało władzę obozu putinowskiego za silną i trwałą.

Badanie socjologiczne przeprowadzono w dniach 18-24 lipca br. na próbie 1605 respondentów mieszkających w 137 miejscowościach, w 50 regionach Rosji.

„Kommiersant” przypomina, że w grudniowym sondażu proporcja Rosjan żałujących rozpadu Związku Radzieckiego wyniosła dwie trzecie, co jest wskaźnikiem najwyższym w ciągu dekady. W kwietniu tego roku w sondażu Centrum Lewady odnotowano najwyższy poziom pozytywnych ocen postaci Józefa Stalina od 2001 r.

kommersant.ru/kresy.pl

 

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz