Ławrow ujawnił kryteria rozszerzenia BRICS

Blok BRICS, ani gospodarze jego szczytu nie skonkretyzowali procedury i kryteriów, według których zadecydowano o poszerzeniu tego formatu.

O kryteriach tych wypowiedział się natomiast w czwartek minister spraw zagranicznych Rosji Siegiej Ławrow. W odróżeniu od innych państw członkowskich, które zgodnie z logiką szczytu były reprezentowane przez przywódcow, Rosja fizycznie delegowała szefa dyplomacji, natomiast prezydent Władumit Putin wypowiedał się za pośrednictwem wideołącza.

„Oczywiście wzięto pod uwagę kryteria i procedury zatwierdzone dla krajów partnerskich. Jednak przede wszystkim uwzglęniono wagę, autorytet, znaczenie tego czy innego kraju ubiegającego się o członkostwo i oczywiście jego pozycję na arenie międzynarodowej” – podkreślił rosyjski minister spraw zagranicznych.

Ławrow zauważył, że państwa członkowskie opowiadają się za przyłączeniem do BRICS „ludzi o podobnych poglądach”, którzy popierają ideę wielobiegunowości, a także wierzą w potrzebę „bardziej demokratycznych i uczciwych stosunków międzynarodowych”. Według niego dyskusja na szczycie BRICS w Johannesburgu była intensywna, ale nie „bez problemów”.

24 sierpnia przywódcy krajów BRICS przyjęli deklarację końcową 15 szczytu formatu. Oficjalnie zaproszono do niego Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabię ​​Saudyjską, Iran, Argentynę, Egipt i Etiopię. Pełne członkostwo nowych krajów w organizacji rozpocznie się 1 stycznia 2024 roku.

Dzień wcześniej uczestnicy szczytu zatwierdzili procedurę rozszerzania organizacji – dokument określający postanowienia i zasady, a także tryb rozpatrywania wniosków krajów pragnących zostać członkami BRICS. Nie upubliczniono jednak, jakie zasady zostały sformułowane w dokumencie.

Prezydent Rosji zapowiedział, że jednym z celów formatu jest odejście od dolara w rozliczeniach handlowych.

vedomosti.ru/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply