Pracownia Baltijos tyrimai za zlecenie litewskiego nadawcy publicznego LRT zapytała mieszkańców Litwy jak odnoszą się do idei dodatkowego opodatkowania na cele wojskowe.

Jak podał we wtorek nadawca 54 proc. mieszkańców Litwy, było przeciw takiemu podatkowi. Z badania wynika, że ​​jedna piąta respondentów zgodziłaby się, że podatek obronny powinny płacić zarówno osoby fizyczne, jak i firmy. 16 proc. zgodziłoby się, gdyby płaciły go tylko firmy, a tylko 4 proc. respondentów jest skłonnych poprzeć podatek obronny, gdyby płaciły go wyłącznie osoby fizyczne – wszyscy mieszkańcy kraju. 6 proc. ankietowanych nie miało zdania w tej kwestii.

Za nowym podatkiem obronnym, jeśli płacili go zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy, najczęściej opowiadają się ludzie młodzi – do 30 roku życia (24 proc.), mieszkańcy dużych miast (16 proc.), respondenci z wyższym wykształceniem (33 proc.) oraz osoby posiadające najwyższe miesięczne dochody (ponad 1800 euro, 28 proc.), zajmujące stanowiska kierownicze (33 proc.), studenci (28 proc.), a także specjaliści i urzędnicy pracujących w sektorze publicznym (24 proc.), a także grupa wyróżniona ze względu na prawicowe poglądy polityczne (30 proc.)

Bezrobotni i gospodynie domowe częściej (31 proc.) opowiadali się za poglądem, że taki podatek powinni płacić wyłącznie przedsiębiorcy. Mieszkańcy wywodzący się z mniejszości narodowych, które na Litwie stanowią głównie Polacy i Rosjanie.

Przeciw takiemu podatkowi częściej sprzeciwiały się osoby powyżej 30 roku życia, mieszkające na wsi lub w małych miastach, respondenci z niepełnym wykształceniem średnim i średnim miesięcznym dochodem na rodzinę (1001-1800 euro), pracownicy w sektorze prywatnym i rolnicy. 

Także 62 proc. respodentów, którzy zidentyfikowali swoje poglądy jako lewicowe nie popierało ewentualnego nowego podaktu.

Baltijos Tyrimai przeprowadził sodnaż w dniach 19–29 stycznia 2024 r. W badaniu wzięło udział 1021 mieszkańców Litwy.

Pomysł wprowadzenia podatku obronnego jako pierwszy wyraził przewodniczący sejmowej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Laurynas Kasčiūnas, przypomniał portal LRT. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda stwierdził, że taki podatek mógłby zostać wprowadzony na Litwie w 2025 roku. Wielu polityków zgadza się z tym, ale nie zgadza się co do tego, jak najlepiej sformułować nową daninę publiczną.

Czytaj także: Litwa zwiększy liczebność sił zbrojnych

lrt.lt/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply