Na Litwie zostanie wprowadzona Karta Rodziny, która uprawnia rodziny wielodzietne do wielu zniżek i ulg. Wzorowany m.in. na rozwiązaniach przyjętych w Polsce prorodzinny projekt zainicjowany przez Akcję Wyborczą Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) uzyskał poparcie większości w litewskim Sejmie.

W sobotę decyzją litewskiego Sejmu została uchwalona ustawa o Karcie Rodziny, która uprawnia rodziny wielodzietne do korzystania z wielu zniżek i ulg. Za głosowało 110 posłów, 1 był przeciwko, a 4 wstrzymało się od głosu. – podał w sobotę portal polskiej mniejszości na Litwie L24.lt.

Karta Rodziny to system ulg, przywilejów i zniżek dla rodzin wielodzietnych, wychowujących troje i więcej dzieci, i rodzin, wychowujących dzieci niepełnosprawne. Jest to prorodzinna inicjatywa AWPL-ZCHR.

„To dobry projekt ustawy, który startuje na Litwie. Dzisiaj rozejdzie się dobra wieść o tym, że już od następnego roku rodziny wielodzietne będą mogły korzystać z Kart Rodziny“ – powiedziała starosta sejmowej frakcji AWPL-ZCHR Rita Tamašunienė podczas sobotniego posiedzenia w Sejmie.

Posiadaczom karty będą oferowane zniżki na produkty spożywcze i inne, a także na usługi transportowe, sportowe, kulturalne i in. „Przyjęty projekt ustawy będzie dla rodzin wielodzietnych realną pomocą, która umożliwi rodzinom nie tylko kupowanie podstawowych produktów i usług, ale też umożliwi posyłanie dzieci na obozy, kółka, zajęcia edukacyjne, udanie się do teatru, kina i in.“ – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy O Karcie Rodziny.

Karty Rodziny będą wydawane wielodzietnym rodzinom w postaci kart płatniczych lub do ich telefonów komórkowych zostaną wprowadzone aplikacje płatnicze.

Do programu zniżkowego mogą się dołączać także chętne firmy prywatne. Spółki, oferujące zniżki posiadaczom Karty, będą posiadały znak, świadczący o tym, że spółka jest odpowiedzialna społecznie, co doda dla niej prestiżu.

Jak podkreśliła Tamašunienė, z przeprowadzonej ankiety wynika, że przedstawiciele biznesu dobrze oceniają ideę Karty Rodziny. „Przedsiębiorcy chcą uczestniczyć w programie, przyczynić się do rozwiązywania problemów demograficznych i ukazywania społeczeństwu dobrych przykładów rodzin wielodzietnych“ – mówiła starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR.

Autorzy inicjatywy w uzasadnieniu projektu zwracają uwagę na to, że specjalna karta zniżkowa, oferująca rodzinom wielodzietnym przywileje, jest także swoistą zachętą do posiadania większej liczby dzieci, budowania dobrego wizerunku rodzin wielodzietnych i poprawy wskaźników demograficznych.

Karta Rodziny pojawiła się we Francji w latach 20. ubiegłego stulecia. Od 2014 roku ogólnokrajowa Karta Dużej Rodziny pomyślnie działa w Polsce. „Mam nadzieję, że tak będzie też na Litwie. Zarówno samorządy, jak też rząd będą szukały możliwości rozszerzenia zestawu usług dla rodzin wielodzietnych“ – powiedziała Rita Tamašunienė.

Program Karty Rodziny będzie finansowany z budżetów państwa i samorządów.

Ze specjalnych kart zniżkowych rodziny wielodzietne będą mogły korzystać od 1 lipca 2019 roku.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Litwa wciąż się wyludnia

L24.lt
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz