Fundacja “Open Society” znana z promowania liberalnych trendów zamknęła swoja organizację-córkę w Kirgistanie, po przyjęciu przez ten kraj nowelizacji ustawy o ściślejszym nadzorze nad organizacjami finansowanymi  z zagranicy.

Miliarder znany z ingerowania w procesy społeczno-polityczne w różnych krajach świata stworzył w 1993 r. w środkowoazjatyckim państwie Fundację “Soros-Krigistan”. Powodem jej likwidacji jest uchwalona 14 marca przez kirgiski parlament nowelizacja ustawy o organizacjach pozarządowych. Zgodnie ze zmianami organizacje non-profit, które otrzymują finansowanie z zagranicy i prowadzą działalność polityczną, otrzymają status „przedstawiciela zagranicy” i będą wpisane do specjalnego rejestru. Ustawa została podpisana przez kirgiskiego prezydenta Sadyra Dżaparowa 2 kwietnia.

W pierwotnej wersji ustawy zawarte były kary w postaci grzywny i pozbawienia wolności do lat 10 za utworzenie organizacji pozarządowej „zagrażającej osobowoście i prawom obywateli”. Jednak w trakcie obrad parlamentu usunięto zapis dotyczący odpowiedzialności karnej, jak podał portal Kaktus.media.

Jako przedstawiciel zagranicy zdefiniowana została „organizacja non-profit utworzona w Kirgistanie”, która “otrzymuje fundusze i inny majątek od obcych państw, ich organów rządowych, organizacji międzynarodowych i zagranicznych, obywateli innych krajów, bezpaństwowców lub osób przez nie upoważnionych, które otrzymują fundusze i inny majątek z określonych źródeł (z wyjątkiem otwartych spółek akcyjnych z udziałem państwa i ich spółek zależnych) i które uczestniczą w działalności politycznej prowadzonej na terytorium Kirgistanu.” Za przedstawicieli zagranicy uznano nie tylko organizacje pozarządowe zaangażowane w działalność polityczną, ale też te, które uczestniczą „w kształtowaniu opinii publicznej” w określonych kwestiach.

Nowelizacja wprowadza pełną jawność finansów takich organizacji. Nałożono na nie obowiązek przedkładania co sześć miesięcy uprawnionemu organowi dokumentów zawierających sprawozdanie z działalności, skład osobowy organów statutowych, dokumenty dotyczące celów wydatkowania środków finansowych oraz korzystania z innego mienia, w tym otrzymanego ze źródeł zagranicznych.

Nowe przepisy pozwalają kompetentnemu organowi publicznemu na zawieszenie na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy działalności organizacji czrerpiącej środki z zagranicy, która nie zarejestowała się w spisie organizacji będących przedstawicielami zagranicy. Od decyzji o zawieszeniu działalności takiej organizacji pozarządowej przysługuje odwołanie do sądu.

W ciągu trzech dekad fundacja Sorosa wydała na projekty w Kirgistanie łącznie 115 mln dolarów. “Jesteśmy głęboko zasmuceni, że ta praca nie może być kontynuowana i że to nowe, represyjne prawo doprowadzi społeczeństwo obywatelskie do działania w atmosferze niepewności i zastraszenia” – powiedział Binaifer Nowroji, prezes Fundacji “Open Society”.

Nowe przepisy uchwalone przez kirgiski parlamentu Żogorku Kenesz zostały już skrytykowane przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Czytaj także: Bijatyka w gruzińskim parlamencie – “agenci zagranicy” znów dzielą [+VIDEO]

kaktus.media/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply