Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawę o ratyfikacji umowy z Osetią Południową o uregulowaniu kwestii podwójnego obywatelstwa.

Ustawa została przyjęta przez Dumę Państwową 19 maja 2022 r. i zatwierdzona przez Radę Federacji 25 maja.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

2804.49 PLN    (12.74%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

„Ratyfikowano umowę między Federacją Rosyjską a Republiką Osetii Południowej w sprawie uregulowania kwestii podwójnego obywatelstwa, podpisaną w mieście Cchinwali 20 września 2021 r.” – czytamy w dokumencie zamieszczonym na państwowym rosyjskim portalu informacji prawnych.

Chodzi o wprowadzenie dla obywateli republik jednostronnie uproszczonej procedury przyjmowania obywatelstwa rosyjskiego. Obywatele Osetii Południowej mają prawo do nabycia rosyjskiego obywatelstwa bez zrzeczenia się obywatelstwa republiki.

Rosja zapewnia obywatelom Osetii Południowej, którzy osiągnęli pełnoletność, prawo do ubiegania się o przyjęcie obywatelstwa rosyjskiego w sposób uproszczony. Jednocześnie warunki przyjęcia obywatelstwa, tryb składania wniosków o przyjęcie, wykaz dokumentów, które należy złożyć, oraz tryb rozpatrywania wniosków określa prezydent Rosji.

Osoby będące obywatelami obu stron korzystają z prawa do zabezpieczenia socjalnego, edukacji, opieki medycznej zgodnie z ustawodawstwem strony, na której terytorium stale zamieszkują. Jednocześnie każda ze stron może przyznać prawa i korzyści takim osobom, nawet jeśli zamieszkują one na terytorium drugiej strony.

CZYTAJ TAKŻE: Osetia Południowa wyłania nowego przywódcę

Strony będą również udzielać sobie wzajemnie na żądanie informacji o nabyciu przez osoby posiadające podwójne obywatelstwo obywatelstwa państwa trzeciego.

Umowa wchodzi w życie z dniem wymiany dokumentów ratyfikacyjnych. Jest ważna przez pięć lat i jest automatycznie przedłużana na kolejne pięcioletnie okresy, chyba że jedna ze stron powiadomi drugą o innej decyzji oficjalnymi kanałami na sześć miesięcy przed upływem kolejnego pięcioletniego okresu.

Jak informowaliśmy, prezydent Rosji Władimir Putin rozszerzył procedurę przyznawania rosyjskiego obywatelstwa na mieszkańców obwodów zaporoskiego i chersońskiego na Ukrainie.

Mieszkańcom obwodów zaporoskiego i chersońskiego rosyjskie obywatelstwo będzie przyznawane według tej samej procedury, którą wcześniej stosowano wobec mieszkańców samozwańczych Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej.

Jak pisaliśmy, 24 kwietnia 2019 roku strona internetowa prezydenta Federacji Rosyjskiej opublikowała podpisane przez niego rozporządzenie o uproszczeniu trybu, w jakim wydawane są rosyjskie paszporty mieszkańcom nieuznawanych Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Uproszczony tryb zakłada wydanie paszportu rosyjskiego osobom w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od złożenia stosownego wniosku, także osobom, które nie zamieszkują na stałe w Rosji. Już pod koniec kwietnia 2019 roku Rosja otworzyła w obwodzie rostowskim dwa centra wydawania paszportów mieszkańcom separatystycznych republik – w Nowoszachtyńsku i Pokrowskim. Putin tłumaczył wprowadzenie nowych przepisów prawami człowieka.

W lipcu 2019 roku Putin rozszerzył dekret o uproszeniu procedur nadawania Ukraińcom rosyjskiego obywatelstwa na wszystkich mieszkańców obwodów ługańskiego i donieckiego.

Kresy.pl / interfax.ru

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz