Petycja świeckich katolików jest skierowna do abp Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Jak czytamy w petycji: “Jako wierny świecki zatroskany o los katolickich małżeństw  i rodzin w naszej Ojczyźnie, zwracam się do Księdza Arcybiskupa z gorącą prośbą o potwierdzenie przez Konferencję Episkopatu Polski nauki Kościoła w sprawie nierozerwalności małżeństwa, jak i niedopuszczania do sakramentu ołtarza osób żyjących w tak zwanych związkach niesakramentalnych”.

Autorzy przypominają, że po opublikowaniu papieskiej adhortacji “Amoris Laetitia” “pojawiły się niepokojące interpretacje – w szczególności ze strony episkopatu niemieckiego – nagłaśniane przez media  i chętnie podchwytywane przez niektóre grupy katolików, jakoby nauczanie Kościoła w wyżej wymienionych kwestiach uległo zmianie”.

Zaistniała sytuacja sprawia, że szerzy się zamęt wśród katolików. “W tej wyjątkowo trudnej sytuacji, w jakiej znalazły się chrześcijańskie małżeństwa i rodziny, brak oficjalnego dokumentu wyraźnie potwierdzającego dotychczasowe stanowisko Kościoła we wspomnianych kwestiach, wyrażone między innymi przez Ojca Świętego Jana Pawła II w adhortacji Familiaris Consortio, przyczynia się do rosnącej liczby zwątpień i odstępstw od wielowiekowej nauki i praktyki w odniesieniu do sakramentu małżeństwa i Eucharystii” – napisano w petycji.

Autorzy apelują o potwierdzenie tradycyjnego nauczania Kościoła przez polskich biskupów.

Przypomnijmy, że trudności wokół dokumentu polskich biskupów na temat wprowadzenia w Polsce wytycznych papieskiej adhortacji „Amoris laetitia” opisaliśmy w październiku.  Niedawno abp Henryk Hoser potwierdził, że wspomniany dokument powinien się ukazać w bieżącym roku.

Arcybiskup Hoser odniósł się do interpretacji „Amoris laetitia” autorstwa argentyńskich biskupów. „Gdy się wczytać w argumentację biskupów z Argentyny, to chodzi zawsze o bardzo szczegółowe rozeznanie sytuacji, w jakiej są ludzie żyjący w takich związkach [katolicy po rozwodzie i w związkach cywilnych -red.] i w zależności od niej dopuszczenie ich do Eucharystii. Jan Paweł II stawiał sprawę bardzo jasno, mówiąc, że to jest możliwe, o ile będą żyć we wstrzemięźliwości seksualnej. W ‚Amoris laetitia’ takiej wyraźnej cezury nie ma” – stwierdził biskup-senior.

Papież Franciszek o dokumencie biskupów argentyńskich napisał: „Dokument jest bardzo dobry i całkowicie wyjaśnia sens rozdziału 8 Amoris Laetitia. Nie ma innej interpretacji. I jestem pewien, że przyniesie wiele dobra. Niech Pan wynagrodzi ten wysiłek duszpasterskiej miłości”. Dyrektywa biskupów zatytułowana ‘Podstawowe Kryteria Stosowania Rozdziału 8 Amoris Laetitia’ twierdzi, że w ‘złożonych sytuacjach’, gdy żyjący w nowych związkach nie mogli ‘otrzymać stwierdzenia unieważnienia’, księża pomimo tego mogliby umożliwić im dostęp do Komunii świętej. Jeśli kapłan uzna, że ‘w szczególnym przypadku są ograniczenia, które mogłyby pomniejszyć odpowiedzialność i winę’ (zob.301-302), zwłaszcza, gdy dana osoba sądzi, że popadłaby w kolejną winę poprzez szkodę wyrządzoną dzieciom w nowym związku’, twierdzi dyrektywa, ‘Amoris Laetitia otwiera możliwość dostępu do sakramentów Pojednania i Eucharystii (zob. Przyp. 336 i 351)’.

Jak powiedział arcybiskup Hoser: „W dokumencie biskupów regionu Buenos Aires są takie sformułowania, które mogą sugerować, że w pewnych sytuacjach nie można wymagać od ludzi wstrzemięźliwości seksualnej, a chodzi o osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, pragnących przystąpić do sakramentu Eucharystii”.

Kresy.pl / poloniasemperfidelis.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply