10 października funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej wraz z Policją Federalną Niemiec przeprowadzili na polsko-niemieckim obszarze przygranicznym kolejne działania kontrolne, ukierunkowane na wykrywanie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji cudzoziemców.

W związku z utrzymującym się zagrożeniem nielegalną migracją cudzoziemców z krajów Afryki i Azji na polsko-niemieckim obszarze Schengen, we wtorek 10 października funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Policji Federalnej Niemiec przeprowadzili kolejne wspólne działania kontrolne. Działania te objęły rejon zabezpieczany przez Placówki SG w Tuplicach oraz Zgorzelcu Nadodrzańskiego Oddziału SG oraz po stronie niemieckiej, przez jednostki policji z Forst oraz Ludwigsdorf.

We wspólnych działaniach wzięło udział 30 funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału SG oraz 10 niemieckich policjantów z jednostek w Forst oraz Ludwigsdorf.

W trakcie prowadzonych działań skontrolowano 85 osób, wśród których byli m.in. Ukraińcy, Syryjczycy, Turcy, Litwini, Rumuni, Tadżykowie, Uzbecy, Czesi i Słowacy. Do kontroli drogowej zatrzymano 35 pojazdów zarówno osobowych jak i ciężarowych. W rejonie prowadzonych działań skontrolowano także okoliczne parkingi i stacje paliw.

Wspólne polsko-niemieckie działania pozwoliły wykryć i zatrzymać 43 nielegalnych migrantów pochodzących z Syrii i Turcji oraz 6 cudzoziemców z Ukrainy, Tadżykistanu i Uzbekistanu, podejrzanych o udzielanie pomocy w transgranicznym przerzucie migrantów przez Polskę do Europy Zachodniej. Zdecydowana większość zatrzymanych cudzoziemców dotarła na terytorium naszego kraju przez tzw. szlak bałkański. Podróżowali samochodami osobowymi z zamiarem przedostania się do Niemiec. Wszyscy zatrzymani cudzoziemcy za udział w przestępczym procederze usiłowania przekroczenia wbrew przepisom polsko-niemieckiej granicy, jak również pomocnictwa w przerzucie migrantów, ponieśli odpowiedzialność karną oraz administracyjną.

Funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili we wtorek 105 cudzoziemców usiłujących nielegalnie przedostać się do naszego kraju. “Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Dubiczach Cerkiewnych grupa około 20 cudzoziemców rzucała w polskie patrole kamienie i palące się konary drzew. Nikt nie doznał obrażeń” – podaje SG. Straż Graniczna opublikowała nagranie zajścia.

Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply