Szef MSZ Zbigniew Rau podpisał w poniedziałek notę dyplomatyczną, która ma zostać przekazana ministerstwu spraw zagranicznych Niemiec. Dotyczy reparacji wojennych.

Minister Zbigniew Rau podpisał w poniedziałek notę dyplomatyczną w sprawie reparacji wojennych od Niemiec. “Nota dyplomatyczna, którą właśnie parafowałem zostanie przekazana ministerstwu spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec” – oświadczył, cytowany przez PAP.

“Wyraża ona przekonanie polskiego ministra spraw zagranicznych, że strony powinny podjąć niezwłoczne działania zmierzające do trwałego, kompleksowego i ostatecznego, prawnego i materialnego uregulowania kwestii następstw agresji i okupacji niemieckiej w latach 1939-1945” – wskazał.

Zbigniew Rau podkreślił, że uregulowanie to powinno zawierać m.in. zapewnienie właściwej współpracy w zakresie upamiętnienia polskich ofiar II wojny światowej oraz podjęcie przez niemieckie władze skutecznych działań na rzecz zaprezentowania własnemu społeczeństwu prawdziwego obrazu wojny i jej skutków, zwłaszcza krzywd i szkód wyrządzonych Polsce i Polakom.

“Takie uregulowanie pozwoli oprzeć relacje polsko-niemieckie na sprawiedliwości i prawdzie i doprowadzi do zamknięcia bolesnych rozdziałów w przeszłości oraz zapewni dalszy rozwój stosunków dwustronnych w duchu dobrego sąsiedztwa i przyjaznej współpracy” – powiedział szef MSZ.

Wskazał, że powinno to polegać na wypłaceniu przez Niemcy odszkodowania za materialne i niematerialne szkody wyrządzone państwu polskiemu poprzez agresję i okupację, a także zrekompensowanie ofiarom tej agresji i okupacji oraz członkom ich rodzin wyrządzonych im szkód i krzywd. Podkreślił także konieczność wprowadzenia systemowych rozwiązań kwestii zagrabionych polskich dóbr kultury i archiwaliów.

Minister zaznaczył, że chodzi także o zwrócenie zrabowanych przez państwo niemieckie w latach 1939-1945 aktywów i pasywów polskich banków państwowych, a także uregulowanie należności wynikającej z rabunkowej działalności kas kredytowych Rzeszy.

Zwrócił także uwagę na konieczność pełnej rehabilitacji zamordowanych działaczy przedwojennej mniejszości polskiej w Rzeszy Niemieckiej oraz zrekompensowanie strat poniesionych przez organizacje polonijne w Rzeczy Niemieckiej.

W połowie września Sejm przyjął uchwałę w sprawie reparacji od Niemiec. Wzywa w niej rząd w Berlinie do przyjęcia „odpowiedzialności politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej za wszystkie skutki spowodowane w wyniku rozpętania II wojny światowej”. Projekt poparło 418 posłów, 4 było przeciw, a 15 wstrzymało się od głosu.

1 września w Warszawie zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Podkreślono, że ogólna kwota tych strat to ponad 6 bilionów 220 miliardów zł.

Zobacz także: Polska chce otrzymać reparacje „dla Żydów zamordowanych przez Polaków” – twierdzi The Times of Israel

Przypomnijmy, że w wywiadzie dla „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, kanclerz Niemiec Olaf Scholz odrzucił polskie żądania w kwestii reparacji wojennych za szkody wyrządzone przez Niemcy w Polsce w czasie II wojny światowej.

Odrzucając polskie roszczenia zapłaty, rząd federalny Niemiec powołuje się na porozumienie dwa plus cztery z 1990 r., dotyczące niemieckiej jedności w polityce zagranicznej. Zostało ono podpisane przez Niemiecką Republikę Demokratyczną, Republikę Federalną Niemiec, Francję, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i ZSRR.

pap / wnp.pl / Kresy.pl

2 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply