Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wiąże się z groźbą wielomiliardowych kar, premier zapowiedział realizację programu walki ze smogiem.

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał w czwartek, że Polska złamała unijne przepisy odnośnie czystości powietrza. W odpowiedzi premier Morawiecki zapowiedział uruchomienie programu termomodernizacji dotyczącego zmniejszania zanieczyszczeń powietrza i promocji ocieplania domów.

Skargę na Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE złożyła w czerwcu 2016 roku Komisja Europejska. KE zarzuciła naszemu krajowi, że przez co najmniej 5 lat (w latach 2007-2013) dobowe normy zanieczyszczenia pyłem PM10 były przekroczone w 35 z 46 stref pomiarowych, a roczne w 9 strefach. Co więcej, KE uznała, że Polska nie prowadziła odpowiednich działań dla zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza, w tym także nie przyjęła przepisów odnośnie standardów emisyjnych w sektorze ogrzewania indywidualnego. Według Komisji Polska nieprawidłowo wdrażała także unijną dyrektywę odnośnie jakości powietrza.

W swoim wyroku TSUE podzielił stanowisko Komisji Europejskiej. Przekroczenia norm czystości powietrza w Polsce uznano za zjawisko trwałe, stanowiące uchybienie zobowiązań państwa członkowskiego. Podnoszony przez Polskę argument trudności o charakterze społeczno-gospodarczym i budżetowym, uniemożliwiających szybkie dostosowanie poziomów zanieczyszczeń do unijnych norm uznano za niewystarczający. Zdaniem TSUE trudności te nie mogą usprawiedliwiać odsunięcia dostosowania się do unijnych norm na lata 2020-2024 (taki zakres czasowy podawała polska strona) tym bardziej, że Polska nie wykazała, że nie da się tego zrobić wcześniej.

Wyrok nie nakłada na Polskę żadnych kar, jednak, jak twierdzi Rzeczpospolita, ich nałożenie jest możliwe w późniejszym czasie. Obecnie Polska musi poinformować Komisję Europejską, jakie działania podjęła dla zwalczania zanieczyszczeń powietrza. Jeśli KE uzna je za wystarczające, może odstąpić od nałożenia kar. Według „Rp” grożą nam kary w wysokości do 4 mld euro a także grzywny za każdy dzień opóźnienia w spełnianiu unijnych norm.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

W czwartek o walce ze smogiem mówili na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i wiceminister w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Piotr Woźny. Obaj podkreślali, że problem zanieczyszczonego powietrza nie powstał niedawno, lecz jest wynikiem wieloletnich zaniedbań.

„Dzisiejszy wyrok Trybunału, który stwierdza z całą mocą, że Polska nie ustanowiła skutecznego systemu ochrony dla swoich obywateli, jeżeli chodzi o jakość powietrza pokazuje, że te skumulowane opóźnienia dotykają nas dzisiaj z całą mocą” – przyznawał Woźny.

Premier Morawiecki zapowiedział uruchomienie programu termomodernizacji. „Ja przede wszystkim chciałbym, aby nasze domy były cieplejsze. A żeby były cieplejsze w środku trzeba je ocieplić i dlatego ruszamy z programem termomodernizacji. Z programem, który ma na celu właśnie zmniejszenie zanieczyszczeń, a jednocześnie zwiększenie możliwości ocieplania domów przez wszystkich naszych obywateli, zwłaszcza tam, gdzie powietrze nie jest czyste” – mówił premier.

Wiceminister Woźny powiedział, że rząd zrealizuje pilotażowy program termomodernizacji najpierw w 22 gminach, w których mieszka 770 tys. osób, kosztem około 750 mln złotych. Na jego podstawie rząd będzie w stanie oszacować koszty termomodernizacji dla całego kraju. Zapowiedział także, że na jednym z dwóch najbliższych posiedzeń rządu zostanie przyjęty i skierowany do Sejmu projekt ustawy o normach jakości paliw stałych. Tłumaczył, że jego opracowanie było długotrwałe z powodu konieczności uwzględnienia działań osłonowych dla mniej zamożnych Polaków. Według jego szacunków walka ze smogiem zajmie 10 lat.

CZYTAJ TAKŻE: Kraków: skargi na tzw. uchwałę antysmogową na wokandzie

Kresy.pl / PAP / Rp
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz