Polska przeznaczyła na pomoc Ukrainie około 100 mld złotych. Teraz Ukraina zwraca się do Polski o pilny zakup nadwyżek energii elektrycznej, a Polski operator nadwyżki kupuje.

W poniedziałek 6 listopada NPC Ukrenergo zwrócił się do polskiego operatora systemu przesyłowego Polskich Sieci Elektromagnetycznych (PSE) w sprawie pilnego zakupu 900 MWh. nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej przez stronę ukraińską. Ukraiński operator podał we wtorek, że strona polska udzieliła Ukrainie pomocy.

Z podobnym wnioskiem strona ukraińska wystąpiła we wtorek 7 listopada. NPC Ukrenergo zwrócił się do polskiego operatora systemu przesyłowego PSE z prośbą o pilny zakup 480 MWh. nadwyżki. Polski operator pozytywnie odpowiedział na wniosek.

Podobną sytuację odnotowano 31 października. Wówczas także polski operator zakupił nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej przez ukraińskie elektrownie.

Warto w tym kontekście przypomnieć skalę pomocy, jaką Polska udzieliła Ukrainie.

Konfederacja szacowała we wrześniu br., że polska pomoc dla Ukrainy wyniosła ponad 100 mld zł, zastrzegając, że są to dane „znacząco niedoszacowane i niepełne”.

Konfederacja powołała się na dane Instytutu Gospodarki Światowej z Kilonii. Instytut ten wycenia pomoc militarną dla Ukrainy na ponad 14 mld zł. Pomoc humanitarną świadczoną przez państwo polskie dla Ukrainy na 4,3 mld zł. Pomoc finansową na około 1,6 mld zł. Pomoc obywatelom Ukrainy wyświadczoną przez państwo polskie na bazie specustaw, które popierały wszystkie siły polityczne poza Konfederacją, na 71,4 mld zł. Pomoc prywatną Polaków, wyświadczoną przez polskie gospodarstwa domowe, ponad 10 mld zł. Suma to 101,3 mld zł.

Już w raporcie Państwowego Instytutu Ekonomicznego z lipca ub. roku podano, że szacowana wartość prywatnych wydatków Polaków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w pierwszych miesiącach wojny wyniosła około 10 mld złotych ,a wydatki publiczne wynosiły wówczas ok. 15,9 mld zł.

Przeczytaj: ZUS odzyskał niecałe 2 proc. z wyłudzonych przez Ukraińców świadczeń

ukrinform.ua / Kresy.pl

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply