W latach 2012-2018 liczba szkół nauczających w języku białoruskim spadła na Białorusi o niemal 500. Więcej szkół naucza w tym państwie posługując się językiem rosyjskim.

W 2012 r. na Białorusi funkcjonowały 1764 szkoły z białoruskim językiem nauczania. W 2018 r. szkół takich było już tylko 1282.  W okresie tym wyraźnie wzrosła natomiast liczba szkół nauczających w języku rosyjskim. W 2012 r. było 1660 szkół z rosyjskim językiem nauczania, a w 2018 r. takich szkół było 1527. Liczba szkół nauczających po rosyjsku przerosła więc już liczbę tych nauczających po białorusku.

Jak wynika z danych przytoczonych w poniedziałek przez portal białoruskiej sekcji Radia Wolna Europa zdecydowana większość szkół nauczających w języku białoruskim to szkoły wiejskie. Tylko 75 szkół posługujących się językiem narodowym Białorusinów znajduje się w mieście. Szkoły na wsiach obejmują znacznie mniejszą liczbę uczniów niż w miastach stąd proporcja dzieci pobierających edukację w języku białoruskim jest znacznie mniejsza niż jednostek szkolnych wykorzystujących ten język.

W 2018 r. tylko 11,1 proc. wśród wszystkich uczniów na Białorusi uczyło się w szkołach z białoruskim językiem nauczania. Pod tym względem również zauważalny jest spadek bowiem w roku 2011 było ich 16,6 proc. W szkołach wiejskich po białorusku uczy się 58,3 proc. uczniów w szkołach miejskich tylko 1,3 proc.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

2804.49 PLN    (12.74%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Proporcjonalnie najwięcej uczniów szkół białoruskojęzycznych jest w obwodzie mińskim – 20,2 proc. Choć w samym Mińsku jest ich tylko 2 proc. Jednak w omawianym okresie liczba szkół nauczających w języku białoruskim zwiększyła się w tym mieście z 15 do 16.

Na Białorusi zgodnie z wynikiem referendum z 1995 roku funkcjonują na formalnie równych prawach dwa języki państwowe: białoruski i rosyjski. W pierwszym okresie rządów Aleksandr Łukaszenko podejmował działania przeciwko obecności języka białoruskiego w przestrzeni publicznej i systemie edukacyjnym. Jednak sytuacja zaczęła zmieniać się w obecnej dekadzie gdy władze zaczęły promować język ojczysty Białorusinów w oficjalnych napisach oraz odrębną od rosyjskiej politykę historyczną. Część komentatorów uważa, że rosyjskojęzyczna forma edukacji w białoruskich miastach wynika z preferencji rodziców uważających rosyjski za język awansu społecznego.

svaboda.org/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz