UE chce odebrać krajom członkowskim, w tym Polsce, prawo weta! W ten sposób dążą do całkowitego odebrania nam resztek suwerenności!” – alarmuje Konfederacja, komentując zaproponowany w UE Raport o Zmianie Traktatów, który jej zdaniem jest krokiem do stworzenia superpaństwa.

W tym tygodniu Konfederacja Wolność i Niepodległość zwróciła uwagę na plany radykalnej reformy ustrojowej Unii Europejskiej, w kierunku federalistycznym.

UE chce odebrać krajom członkowskim, w tym Polsce, prawo weta! W ten sposób dążą do całkowitego odebrania nam resztek suwerenności!” – podkreśla Konfederacja w mediach społecznościowych. Jak wyjaśnia, chodzi o zaproponowany Raport o Zmianie Traktatów UE.

W myśl przepisów państwa członkowskie stracą prawo weta w ponad sześćdziesięciu przypadkach, a dziesięć wyłącznych kompetencji trafi w ręce Brukseli” – zaznaczono. Konfederacja podkreśla też, że raport ma być głosowany 12 października, czyli zaledwie na 3 dni przed wyborami w Polsce.

Bez naszej zgody będą mogli m.in.: nakładać podatki, decydować o unijnym budżecie, polityce zagranicznej, obronnej czy klimatycznej, a do ratyfikacji Traktatów UE wystarczy im zgoda 4/5 państw, zamiast wszystkich jak było do tej pory!” – zaznacza Konfederacja. „Rządzący i pseudo-opozycja z KO, Lewicy, PSL i Polski2050 siedzą cichą, bo oni wszyscy grają do jednej bramki i godzą się na odebranie Polsce prawa weta! Staniemy się podnóżkiem dla Niemiec i Francji, które całkowicie zdominują unijne państwa!”

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami i zapowiedziami, raport Parlamentu Europejskiej, przygotowany przez niemiecko-francuską grupę ekspercką, proponuje ogólną likwidację traktatowego prawa weta w 65 przypadkach, w tym w obszarach polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony, podatków i budżetu. Ma tam być stosowane głosowanie większością zwykłą lub kwalifikowaną. Zaleca też istotny transfer kompetencji państw członkowskich na rzecz UE. Utraciłyby one, na rzecz Unii, kompetencje w 10 kluczowych obszarach, w tym w polityce zagranicznej, bezpieczeństwa, obrony i granic. Dokument postuluje też likwidację prawa weta. Przyjmowanie Traktatów UE, czyli również wprowadzanie zmian ustrojowych, wymagałoby większości 4/5 państw członkowskich Unii Europejskiej. Dodatkowo, raport rekomenduje uczynienie tzw. mechanizmu warunkowości narzędziem sankcjonowania naruszeń tzw. praworządności. Zmianie miałyby ulec zapisy art. 7 Traktatu o UE, ułatwić wszczynanie tzw. procedury naruszeniowej.

Temu tematowi Konfederacja poświęciła też konferencję prasową, zorganizowaną we wtorek pod siedzibą Komisji Europejskiej w Polsce. Politycy tej partii podkreślali, że „suwerenność Polski kolejny raz jest zagrożona przez zakusy eurokratów”.

Szykuje się duża reforma traktatowa, a państwo polskie i wszystkie państwa członkowskie będą poddane wielkiemu szantażowi, że jeżeli chcą rozszerzyć Unię Europejską, to muszą zgodzić się na zmiany traktowe –  powiedział jeden z liderów Konfederacji, poseł Krzysztof Bosak.

W tym raporcie są rzeczy, od których włos się jeży na głowie – mówił. Zaznaczył, że forsowane zmiany w funkcjonowaniu Unii idą znacznie dalej niż rozwiązania z Traktatu z Lizbony.

Przypomnijmy, że w Traktacie Lizbońskim wyeliminowano zasadę jednomyślności państw członkowskich w wielu dziedzinach. Alarmowaliśmy, że doprowadzi to do supremacji instytucji unijnych ponad państwa członkowskie i, że różne polityki będą nam narzucane. Dokładnie to się dzieje, ale teraz jest propozycja, żeby pójść w tym kierunku dużo dalej – powiedział polityk. – Wyłączne kompetencje UE mają być przekazane w dziedzinach tak szerokich, jak ochrona środowiska i różnorodność biologiczna, a także przeciwdziałanie zmianom klimatu… Każdy, kto obserwuje implementację pakietu Fit for 55, wie że przeciwdziałanie zmianom klimatu dotyczy właściwie wszystkich dziedzin gospodarki – zaznaczył.

Podczas swojego wystąpienia, poseł Bosak przytoczył tez część zmian zaproponowanych w raporcie. Podkreślił, że Konfederacja stanowczo sprzeciwia się takim pomysłom.

– Absolutnie się na te sprawy nie zgadzamy i nigdy nie zgodzimy. Uważamy, że dotychczasowe uszczuplenie kompetencji państwa polskiego, ograniczenie polskiej suwerenności, idzie już zdecydowanie zbyt daleko, jak na cel, który Polacy zaakceptowali w referendum akcesyjnym do UE – podkreślił Bosak.

Przypomnijmy, że zdaniem europosła PiS, Jacka Saryusza-Wolskiego, „raport PE domaga się radykalnej przebudowy Traktatów UE, zmierzającej do rewolucyjnej zmiany ustroju UE”.

To plan przekształcenia UE ze wspólnoty suwerennych Państw w scentralizowane oligarchiczne superpaństwo, pod niemiecką hegemonią, umykające demokratycznej kontroli i kolaborujące z Rosją a Państw Członkowskich w landy” – uważa europoseł. Przewiduje też, że podczas przyszłotygodniowego głosowania raport zostanie bez problemu przyjęty większością głosów.

Poza Konfederacją, przed procedowanymi zmianami unijnych traktatów ostrzegali też politycy partii Zbigniewa Ziobro, Suwerenna Polska. Z kolei przedstawiciele PiS co prawda zaznaczają, że nie zgodzą się na zniesienie zasady jednomyślności, ale samego tematu nie traktują priorytetowo. Jest on też w zasadzie nieobecny w kampanii wyborczej obozu rządzącego. W tym obszarze koncentruje się on przede wszystkim na pakcie migracyjnym, który, jak twierdzi premier Mateusz Morawiecki, rząd zamierza wetować, choć zdaniem unijnych dyplomatów procesu legislacyjnego już nie da się zatrzymać.

Przeczytaj: RMF: Ambasadorowie UE porozumieli się ws. paktu migracyjnego

Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply