Kolejne Raki dla Wojska Polskiego

15 czerwca br. zostały zakończone dostawy elementów wchodzących w skład XII kompanijnego modułu ogniowego 120 mm moździerzy samobieżnych RAK.

Jak poinformował na Twitterze Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, kolejne moździerze RAK zostały przekazane żołnierzom z 15 Brygady Zmechanizowanej w Giżycku.

Zobacz też: 150 Rosomaków i 3 moduły moździerzy Rak dla Ukrainy

W efekcie przedmiotowej dostawy do 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej trafiło kolejne 8 egz. 120 mm moździerzy samobieżnych RAK oraz 4 egz. artyleryjskich wozów dowodzenia (AWD). Rycerska Brygada dysponuje już łącznie 3 kmo RAK.

Powyższe stanowi efekt realizacji umowy na dostawę 5 kompanijnych modułów ogniowych 120 mm moździerzy samobieżnych RAK, która została zawarta 22 maja 2020 r. pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia, obecnie Agencja Uzbrojenia, a konsorcjum w składzie: Huta Stalowa Wola S.A. i Rosomak S.A. Przedmiotem umowy jest dostawa 40 egz. 120 mm samobieżnych moździerzy kołowych i 20 egz. artyleryjskich wozów dowodzenia na podwoziu KTO ROSOMAK.

Wartość umowy wynosi 703,1 mln złotych brutto, a dostawy zostaną zrealizowane w latach 2022-2024. Jest to już trzecia umowa na dostawy 120 mm samobieżnych moździerzy kołowych oraz artyleryjskich wozów dowodzenia wchodzących w skład kmo RAK.

Pierwsza umowa, podpisana w dniu 28 kwietnia 2016 r., obejmowała zakup 8 kmo RAK, a dostawy wszystkich przewidzianych kontraktem elementów kompanijnych modułów ogniowych zostały zakończone pod koniec października 2019 r. Natomiast realizacja dostaw wynikających z drugiej umowy, zawartej 11 października 2019 r., obejmującej kolejne 2 kmo RAK, została zakończona pod koniec października 2021 r.

Moduł ogniowy RAK w docelowej konfiguracji będzie składać się z ośmiu 120 mm samobieżnych moździerzy kołowych, czterech artyleryjskich wozów dowodzenia (AWD) na podwoziu KTO ROSOMAK, dwóch artyleryjskich wozów rozpoznawczych (AWR) oraz pojazdów zabezpieczenia logistycznego, tj.: trzech artyleryjskich wozów amunicyjnych (AWA) i jednego Artyleryjskiego Wozu Remontu Uzbrojenia (AWRU).
Pozostałe pojazdy wchodzące w skład kmo RAK pozyskiwane są w efekcie odrębnych umów. Do końca października 2019 r. do Sił Zbrojnych RP dostarczonych zostało 8 egz. AWRU będących efektem umowy z dnia 28 grudnia 2017 r., zawartej pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a Hutą Stalowa Wola S.A. Zgodnie z umową z dnia 13 sierpnia 2019 r., zawartą pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a Hutą Stalowa Wola S.A., zakupione zostały 24 egz. AWA, które dostarczono do końca 2020 r. Aktualnie trwa realizacja umowy zawartej z Hutą Stalowa Wola S.A. w dniu 22 maja 2021 r., zgodnie z którą wykonawca dostarczy 21 AWA i 7 AWRU w latach 2022-2024. Z kolei 6 września br., na mocy umowy pomiędzy Agencją Uzbrojenia a Rosomak S.A., zamówiono 30 egz. AWR, stanowiących ostatni element wchodzący na etatowe wyposażenie  kmo RAK, których dostawy zostaną zrealizowane w latach 2024-2026.
Dotychczas, na podstawie powyższej oraz wcześniej zawartych umów zawartych pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a członkami konsorcjum, do Sił Zbrojnych RP łącznie z prototypami zostało dostarczonych: 100 egz. 120 mm moździerzy samobieżnych RAK, 49 egz. AWD, 12 egz. artyleryjskich wozów remontu uzbrojenia (AWRU), 27 egz. artyleryjskich wozów amunicyjnych (AWA) i 1 egz. artyleryjskiego wozy rozpoznawczego (AWR), które trafiły do jednostek 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, 12 Dywizji Zmechanizowanej, 16 Dywizji Zmechanizowanej, 18 Dywizji Zmechanizowanej oraz do Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia (CSAiU) w Toruniu.
Kresy.pl
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply