Na stronach Sejmu została opublikowana 2 lutego interpelacja poselska w sprawie informacji opublikowanych 25 stycznia przez portal Onet.pl. Artykuł dotyczył problemów z karabinkiem Grot, który jest kupowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Interpelacja została złożona przez posłów Koalicji Obywatelskiej (Pawła Poncyljusza, Tomasza Siemoniaka, Joannę Kluzik-Rostkowską, Bartłomieja Sienkiewicza, Cezarego Grabarczyka, Macieja Laska, Kazimierza Plocke, Andrzeja Szewińskiego, Martę Wcisło oraz Cezarego Tomczyka). 28 stycznia bieżącego roku dokument wpłyną do Kancelarii Sejmu. Jest adresowany do Ministerstwa Obrony Narodowej. Posłowie zadali trzynaście pytań dotyczących karabinka Grot.

 1.  Proszę o szczegółową informację o liczbie poszczególnych wersji karabinka Grot będących w posiadaniu WOT. Czy to oznacza, że większość posiadanych sztuk (ponad 30 tys.) to wersja, do której odnosi się artykuł opublikowany w Onet?
 2. Proszę o informację dotyczącą zespołu konstruktorów kabinka Grot zarówno po stronie WAT, jak i FB Radom.
 3. Proszę o informację, jakie uwagi zostały zgłoszone przez żołnierzy WOT. Proszę podać liczbę zgłoszonych uwag, daty zgłoszeń i informację, czego dotyczyły.
 4. Jakie uwagi do funkcjonowania karabinku Grot zostały wykorzystane w wersji A2, a jakie zostały uznane przez producenta za zasadne i zadeklarowano ich wdrożenie w kolejnych wersjach?
 5. Czy wśród uwag płynących z jednostek WOT, a nie z raportu po zakończonych testach poznawczych, były informacje o wypadaniu regulatora gazowego, problemach z zamkami, kurkami, przegrzewaniem się lufy i jej wygięciem, rdzewieniem elementów metalowych oraz mocowaniem pasów?
 6. Dlaczego, jeśli sam WOT mówi o produkcie, że jest cały czas modyfikowany i posiada cechy tzw. wieku niemowlęcego, naliczane są kary finansowe żołnierzom w sytuacji awarii i uszkodzeń karabinków Grot? Ile takich kar za uszkodzenie lub zgubienie elementów karabinka Grot zostało naliczonych żołnierzom WOT? Jaka jest kwota tych kar?
 7. Proszę o podanie kalendarium badań państwowych. Jaki był skład komisji prowadzącej badania ze strony MON? Proszę o podanie planu badań wraz z kalendarzem oraz wskazanie, w jakich terminach faktycznie one się odbyły. Kiedy i w jakich etapach przekładano termin lub powtarzano badania? Jakie były tego przyczyny?
 8. Czy badania państwowe zakończyły się wnioskami o modyfikację niektórych rozwiązań zastosowanych w karabinku Grot? Jeśli tak, to na jakiej podstawie zatwierdzono sprzęt do użytkowania w Siłach Zbrojnych RP? Jeśli nie, to na jakiej podstawie producent dokonał zmian pomiędzy badanym prototypem a egzemplarzami dostarczonymi do WOT?
 9. Czy producent, już po badaniach państwowych, zwracał się do MON z wnioskiem o zatwierdzenie kolejnej wersji karabinka Grot? Czy takie badania były prowadzone przez państwową komisję? Jeśli tak, to proszę o informację, jaki był plan tych badań, w jakich terminach, czy dokonano powtórzeń cząstkowych badań.
 10. Zdaniem rzecznika prasowego WOT wypadanie regulatora gazowego wynika z błędnego użytkowania karabinu, a reklamacje co do działania iglicy to jedynie 0,19% reklamacji. Dlaczego w związku z tym producent karabinka Grot dokonuje modyfikacji tych elementów w wersji A2, choć generuje to dodatkowe koszty i według WOT nie ma to znaczenia? Czy MON złożył do producenta wnioski o zmiany konstrukcyjne tych elementów?
 11. Proszę o podanie – kwotowo i procentowo – kosztów produkcji karabinka, z podziałem na koszty produkcji w FB Radom, komponenty od dostawców zagranicznych i komponenty od dostawców krajowych, z wyszczególnieniem kosztów wewnątrz grupy PGZ.
 12. Proszę o informację, kto wchodził w skład zespołu ekspertów WAT, którzy dokonywali testów porównawczych kilku karabinów w dniu 3 listopada 2017 r., o czym wspomina w swoim oświadczeniu rzecznik prasowy WOT. Zwracam się z prośbą o udostępnienie materiału filmowego z tego badania.
 13. Jaka jest podstawa prawna, która pozwoliła na ominięcie procedury wprowadzania na listę uzbrojenia karabinka Grot przez szefa Sztabu Generalnego i zastąpienie jej poleceniem szefa Inspektoratu Wsparcia SZ, który zazwyczaj decyduje o uzupełnieniu SpW lub zakupach materiałów eksploatacyjnych? Proszę podać inne przykłady wprowadzenia innego typu uzbrojenia poprzez Inspektorat Wsparcia SZ.

Przypomnijmy, że karabinek został skrytykowany w artykule opublikowanym 25 stycznia. „Jest tak zły, że zagraża żołnierzom” – w ten sposób karabinek „Grot” został scharakteryzowany w serii artykułów Onetu. Broń znajduje się na wyposażeniu Wojsk Obrony Terytorialnej. W zakresie krytyki broni portal powołał się na raport byłego oficera GROM Pawła Mosznera. Do krytyki karabinka odniósł się rzecznik WOT płk Marek Pietrzak, sugerując, że w publikacji zawarto nieprawdziwe informacje zamiast merytorycznej krytyki. Do słów rzecznika odniósł się z kolei ponownie Onet.

Zobacz także: „Ile karabinków Grot kupiło Wojsko Polskie?” MON odpowiada na interpelację posłów Konfederacji

sejm.gov.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply