Ze statystyki Eurostatu wynika, że to właśnie do Polski wpłynęło najwięcej pieniędzy za pośrednictwem przelewów dokonywanych przez prywatne osoby.

Dane Eurostatu przytoczył portal Obserwator Finansowy. Zastrzega przy tym, że dane statystyczne w kwestii przelewów prywatnych mogą nie być całkowicie ścisłe, ze względu, że Dania i Malta nie ujawniają danych w tych sprawach, a Hiszpania ujawnia je tylko częściowo.

Z danych Eurostatu wynika, że w 2016 roku bilans przelewów dokonywanych przez osoby prywatne był dla całej Unii Europejskiej zdecydowanie niekorzystny. Z państw UE wypłynęło o 18 422 miliony euro więcej niż wpłynęło.

W poszczególnych państwach europejskich sytuacja była już jednak różnorodna. Polska przodowała wśród tych, których bilans przepływów pieniężnych poprzez przelewy bankowe było dodatni. W zeszłym roku tym sposobem wpłynęło do Polski 2822 milionów euro. “Zgodnie ze statystyką unijną z Polski w formie przekazów odpłynęło w 2016 roku 192 mln euro, w tym 137 mln euro do krajów poza Unią” – napisał portal, podkreślając jednak, że “nie jest to pełny obraz sytuacji, gdyż sami tylko zatrudnieni w Polsce Ukraińcy transferują rocznie – jak wynika z szacunku na podstawie ankietowego badania przeprowadzonego przez NBP (dane za rok 2015) – ok. 1,2 mld euro”.

Za Polską uplasowała się Portugalia, z bilansem dodatnim na poziomie 2809 mln, Serbia – 2509 mln, Rumunia – 2235 mln euro. Dodatni bilans w przelewach osób prywatnych, choć już na wyraźnie niższym poziomie odnotowały także: Bułgaria, Turcja, Litwa, Węgry, Chorwacja, Macedonia, Łotwa, Słowacja, Czarnogóra, Łotwa, Szwecja, Estonia, Czechy, Słowenia.

W 13 badanych państwach przelewy osób prywatnych powodowały ucieczkę kapitału, ze względu na ich ujemny bilans. Najgorzej pod tym względem było we Francji, z której w zeszłym roku wypłynęło o 9420 milionów euro więcej niż wpłynęło. W przypadku Wielkiej Brytanii ten ujemny bilans wyniósł 4632 mln, Niemiec 4209 mln, Włoszech 4012 mln euro. Ujemny bilans przelewów bankowych, ale już na niższym poziomie, odnotowały także Irlandia, Austria, Holandia, Belgia, Cypr, Grecja, Finlandia, Luksemburg, Islandia.

obserwatorfinansowy.pl/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply