Prezydent USA Joe Biden wydał w czwartek memorandum prezydenckie mające na celu rozszerzenie ochrony praw lesbijek, gejów, biseksualistów, itd. (LGBTQI) na całym świecie, w tym potencjalnie poprzez zastosowanie sankcji finansowych – informuje Reuters.

Jak poinformowała agencja prasowa Reuters, prezydent Joe Biden wydał w czwartek memorandum, którego celem jest rozszerzenie ochrony praw lesbijek, gejów, biseksualistów, itd. na całym świecie. W grę wchodzą również sankcje.

„Wszyscy ludzie powinni być traktowani z szacunkiem i godnością oraz powinni móc żyć bez strachu, bez względu na to, kim są i kogo kochają” – głosi memorandum, opierając się na dyrektywie z 2011 roku wydanej, gdy Biden był wiceprezydentem.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

4825.41 PLN    (21.93%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

„Stany Zjednoczone należą do czołówki tej walki – opowiadając się otwarcie o naszych najdroższych wartościach i opowiadając się za nimi” – czytamy w memorandum.

Podczas gdy memorandum prezydenckie jest w dużej mierze symboliczne, Biden prowadził kampanię pod hasłem przyjęcia ustawodawstwa dotyczącego praw osób LGBT znanego jako „Ustawa o równości” w ciągu pierwszych 100 dni swojej administracji i uczynienia praw LGBT najwyższym priorytetem.

Notatka nakazuje agencjom amerykańskim, pracującym za granicą, cięższą pracę w celu zwalczania kryminalizacji statusu lub zachowania osób LGBT przez zagraniczne rządy i nakazuje Departamentowi Stanu uwzględnienie przemocy, dyskryminacji i przepisów skierowanych przeciwko LGBT w swoim corocznym raporcie dotyczącym praw człowieka.

Wzywa do wzmożonych wysiłków w celu zapewnienia osobom ubiegającym się o azyl równego dostępu do ochrony, rozszerzonych szkoleń dla personelu federalnego USA i potencjalnego zwiększonego wykorzystania priorytetowych skierowań w celu przyspieszenia przesiedlenia osób szczególnie wrażliwych.

Nakazuje agencjom rozważenie odpowiednich reakcji, w tym pełnego zakresu narzędzi dyplomatycznych i potencjalnie sankcji finansowych i ograniczeń wizowych, gdy zagraniczne rządy ograniczają prawa LGBT. Biden ogłosił naciski podczas przemówienia w Departamencie Stanu, obiecując odbudować wiarygodność USA na całym świecie.

„Aby jeszcze bardziej naprawić nasze przywództwo moralne, wydam notę ​​prezydencką do agencji, aby ożywić nasze przywództwo w kwestiach LGBTQI i zrobić to na arenie międzynarodowej” – powiedział. „Zapewnimy, że dyplomacja i pomoc zagraniczna będą działać na rzecz promowania praw tych osób, w tym poprzez zwalczanie kryminalizacji i ochronę uchodźców LGBTQ i osób ubiegających się o azyl”.

Obietnica kampanii Biden obejmowała ochronę osób LGBTQ przed dyskryminacją, zapewnienie sprawiedliwego traktowania w wymiarze sprawiedliwości i promowanie praw LGBTQ na całym świecie.

Kresy.pl/Reuters

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz