Białoruś planuje zakup broni o wartości ponad 1 miliarda dolarów od Rosji, omawiane są potencjalne dostawy systemów rakietowych S-400 do kraju, powiedział w niedzielę dziennikarzom prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko, donosi agencja prasowa Tass.

Jak donosi agencja prasowa Tass, Białoruś planuje zakup broni o wartości ponad 1 miliarda dolarów od Rosji, omawiane są potencjalne dostawy systemów rakietowych S-400 do kraju, powiedział w niedzielę dziennikarzom prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko.

„Zachodni kierunek Białorusi jest teraz w pełni objęty systemami rakietowymi S-300. Ale teraz mamy kierunek południowy”. Agencja cytuje wypowiedź Łukaszenki. Łukaszenko zauważył, że podczas niedawnego spotkania na Kremlu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem wiele uwagi poświęcono kwestiom obronności i bezpieczeństwa.

Jak informowaliśmy na naszym portalu w środę 1 września przywódca Białorusi Łukaszenko powiedział, że w ostatnich dniach podpisał rozporządzenie, dzięki któremu niebawem na Białoruś ma przybyć duża ilość rosyjskiego uzbrojenia i sprzętu wojskowego z Rosji.

„Oni dostarczą nam dziesiątki samolotów, dziesiątki śmigłowców, najważniejszą broń obrony powietrznej” – oświadczył białoruski przywódca. Nie wykluczył przy tym, że przy tej okazji Białoruś zakupi rosyjskie rakietowe systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej S-400 Triumf.

„Możliwe, że nawet kupimy od nich S-400. One są nam bardzo potrzebne, już o tym mówiłem” – powiedział. „Słowem, najnowocześniejsze uzbrojenie. Będziemy się modernizować. Jeśli zobaczymy na ćwiczeniach, że nam jeszcze czegoś potrzeba, to kupimy to od Rosji i wprowadzimy na stan uzbrojenia”.

Podczas swojego wystąpienia białoruski przywódca zaznaczył też, że Białoruś i Rosją znajdują się w jednej przestrzeni ekonomicznej, ale są kłopoty z identyfikacją określonych towarów. Proces ten ma zostać poddany pełnej cyfryzacji. Podobny program ma dotyczyć współpracy w zakresie informacji podatkowej.

Warto przypomnieć, że Władimir Putin i Aleksandr Łukaszenko zatwierdzili 28 programów pogłębienia integracji Rosji i Białorusi. W piątek premierzy obu krajów poinformowali, czego dotyczą zatwierdzone programy. Z ich komunikatu wynika, że oba kraje przystąpią do integrowania swoich gospodarek. Nie ma mowy o integracji politycznej.

W komunikacie premierów Michaiła Miszustina i Romana Gołowczenki po posiedzeniu Rady Ministrów Państwa Związkowego Rosji i Białorusi wymieniono 28 punktów, które mają stanowić główne kierunki integracji Rosji i Białorusi.

Punkty od 1 do 8 dotyczą integracji w sferze makroekonomicznej i finansowej. Oba kraje mają dążyć do „zbliżenia polityki makroekonomicznej”, harmonizacji polityki pieniężnej i nadzoru makrooszczędnościowego, regulacji i kontroli dewizowych, wymagań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji w sektorze finansowym (w tym harmonizacji przepisów kredytowych i ogólnie rynku finansowego) a także wymagań w zakresie zwalczania prania pieniędzy i terroryzmu finansowego. Zintegrowane mają zostać systemy w zakresie krajowych systemów kart płatniczych, systemy przekazywania komunikatów i rozliczeń finansowych a także  wdrożony międzynarodowy standard komunikatów finansowych. Nastąpi też harmonizacja wymagań w zakresie ochrony praw konsumentów usług finansowych i inwestorów oraz przeciwdziałania nieuczciwym praktykom.

Jak podano, do grudnia 2022 roku banki centralne obu krajów podpiszą porozumienie o zasadach i mechanizmach harmonizacji polityki pieniężno-kredytowej. Wcześniej, w czwartek, Aleksandr Łukaszenko zaprzeczył, że dojdzie do przyjęcia wspólnej waluty.

Kolejne punkty dotyczą uzgodnień w zakresie regulacji pozostałych działów gospodarki. Rosja i Białoruś mają zintegrować systemy informacyjne państwowych organów regulacyjnych dot. identyfikowalności towarów i znakowania produktów, kontroli fitosanitarnej i kontroli transportu. Uzgodniono też ujednolicenie regulacji rynku transportowego, w tym taryf przewozowych.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Nastąpić ma także „harmonizacja” ustawodawstwa podatkowego i celnego oraz współpraca w dziedzinie ceł. W sferze podatkowej i celnej strony zgodziły się m.in. na zawarcie umów międzynarodowych dotyczących ogólnych zasad opodatkowania podatków pośrednich oraz wprowadzenia zintegrowanego systemu administrowania podatkami pośrednimi. Uzgodniono również ujednolicenie przepisów księgowych i sporządzania sprawozdań księgowych

Rosja i Białoruś utworzą jednolite rynki gazu, ropy naftowej i produktów naftowych oraz energii elektrycznej. Zasady funkcjonowania i regulacji jednolitego rynku gazu mają zostać opracowane do lipca 2022 roku. Do ​​końca 2023 r. na nastąpić ujednolicenie przepisów w zakresie  energetyki jądrowej.

Oba kraje mają prowadzić jednolitą politykę przemysłową i zbliżoną” politykę rolną. Zasady dostępu do zamówień i zakupów rządowych mają być jednolite, podobnie jak przepisy w dziedzinie ochrony konsumentów, zasady konkurencji czy regulacje w handlu i gastronomii, czy działalności turystycznej.

Jeden z punktów mówi o kształtowaniu jednolitych zasad funkcjonowania jednolitego rynku łączności i informatyzacji. Nastąpi m.in. zniesienie roamingu pomiędzy Rosją a Białorusią

W ostatnim punkcie strony uzgodniły opracowanie wspólnych podejść do harmonizacji ustawodawstwa w zakresie polityki społecznej i pracy.

Programy integracyjne muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez Najwyższą Radę Państwową Związku Białorusi i Rosji. Jej najbliższe posiedzenie odbędzie się 4 listopada. Następnie, jak mówił Łukaszenko, nastąpi dostosowanie ustawodawstwa krajowego i dwustronnych umów.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Rozmowy nt. integracji Rosji i Białorusi toczyły się z przerwami od trzech lat. Od końca 2018 roku władze Rosji naciskały na Mińsk, by pogłębić integrację dwóch państw, od czego uzależniały udzielenie Białorusi ekonomicznego wsparcia w postaci preferencyjnych cen sprzedawanego temu krajowi rosyjskiej ropy i gazu. Białoruska opozycja obawiała się, że proces „integracji” może w praktyce oznaczać utratę suwerenności Białorusi na rzecz Rosji. W toku rozmów strony zrezygnowały z omawiania integracji politycznej.

Kresy.pl/Tass

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz