Grupa Polaków z obwodu witebskiego na Białorusi, związana ze Związkiem Piłsudczyków RP kontynuuje swoje prace na rzecz renowacji lokalnych polskich cmentarzy wojskowych.

Jak poinformował przewodzący Oddziałowi Witebskiemu Związku Piłsudczyków RP Denis Krawczenko, 21 lipca on i jego działacze pojawili się na cmentarzu wojskowym w Miorach, położonych właśnie w obwodzie witebskim na północnym-wchodzie obecnej Białorusi. Spoczywają tam żołnierze 11 Pułku Ułanów polegli podczas wojny polsko-bolszewickiej.

Prace trzeba było rozpocząć od ścięcia wybujałej roślinności i oczyszczenia terenu cmentarza. Następnie kresowi piłsudczycy przystąpili do prac ziemnych. Z części nagrobków trzeba było usunąć warstwę ziemi. Wyprostowano też część krzyży. Polscy działacze ocenili, że była to ciężka praca, ale po jej przeprowadzeniu cmentarz jest przygotowany do dalszych działań renowacyjnych: uzupełnienia zaprawą uszkodzeń w elementach mogił, a następnie ich malowania i obsypania żwirem.

Po wykonanej pracy, członkowie Związku Piłsudczyków wysłuchali opowiadań jednego z pracujących – Dymitra Matelenka, którego pradziadek Stefan urodził się właśnie w okolicach Mior. Walczył on w obronie Polski we wrześniu 1939 r. Wywieziony przez NKWD na Syberię wydostał się z niej wraz z armią Andersa. Walczył o Monte Cassino i poległ we Włoszech w 1944 w bitwie o Anconę.

Denis Krawczenko był jednym z inicjatorów nieformalnej grupy kresowych rodaków – “Polacy na Kresach Wschodnich”, która od 2015 roku podejmuje działania porządkowe i renowacyjne na polskich cmentarzach wojskowych na obecnym terytorium Białorusi. Grupa ta przystąpiła do zarejestrowanego w Polsce Związku Piłsudczyków RP. Kresowi członkowie tej organizacji – Jan i Stefan Łopaccy, Denis Krawczenko i Czesław Remizowicz, za swoją kilkuletnią, wolontariacką pracę zostali odznaczeniu medalami Pro Memoria i Pro Patria przez szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

    

facebook.com/ZPRPnaBialorusi/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply