Witold Waszczykowski uważa, że ustanowienie Rady Służby Zagranicznej jest niekonstytucyjne, a także godzi w kompetencje szefa MSZ i prezydenta.

Podczas czwartkowego wspólnego posiedzenia dwóch sejmowych komisji: spraw zagranicznych i ustawodawcza – zajmowano się sprawozdaniem podkomisji nadzwyczajnej na temat rządowego projektu ustawy o służbie zagranicznej.

W październiku podkomisja ta, dołączyła do projektu poprawki zakładające powstanie Rady Służby Zagranicznej, w skład której mieliby wejść przedstawiciele Sejmu, Senatu i prezydenta.

ZOBACZ TAKŻE: Waszczykowski pozbawiony kontroli nad weryfikacja swojego ministerstwa

Poprawki te ostro skrytykował minister Waszczykowski. W piśmie datowanym na drugiego listopada skierowanym do wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego minister tłumaczył dlaczego jest ona niezgodna z z konstytucją.

Wielce wątpliwa, przede wszystkim w zakresie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ale także celowości i formuły, jest propozycja poselska, dotycząca utworzenia Rady Służby Zagranicznej a mającego wpływ zarówno na kształtowanie strategii polityki zagranicznej, jak i politykę kadrową w Ministerstwie– napisał szef polskiej dyplomacji.

Minister podkreśla, że w stosunku do Rady użyto słów stoi na straży suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, które do tej pory były używane w konstytucji wobec funkcji Prezydenta RP. Waszczykowski poskreśla, że przez to że Rada Służby Zagranicznej mogłaby być w istocie być organem z kompetencjami szerszymi aniżeli opiniodawczo-doradcze.

Waszczykowski uważa, że Rada Służby Zagranicznej godzi w konstytucyjnie i ustawowo określone kompetencje Rady Ministrów.

Minister negatywnie ocenia także poprawki pozwalające na delegowanie do MSZ sędziów i tworzenia w polskich placówkach zagranicznych wydziałów i zespołów zadaniowych podległych Ministrowi Sprawiedliwości. Podkreśla, że prowadzi to bowiem do sytuacji, w której niepodlegający Ministrowi Spraw Zagranicznych sędziowie wykonywaliby zadania służby zagranicznej, którą ten minister kieruje.

Kresy.pl / polsatnews.pl

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply