Według badania Grupy Rating większość Ukraińców pozytywnie odnosi się do teoretycznych koncepcji sojuszu polityczno-wojskowego Ukrainy i Polski z Wielką Brytanią lub Litwą.

W nowym badaniu sondażowym ukraińskiego ośrodka Grupa Rating, zapytano badanych Ukraińców o ich nastawienie do dwóch potencjalnych sojuszy polityczno-wojskowych, z udziałem Polski i Ukrainy. W pierwszym wariancie pytano o utworzenie przez oba państwa sojuszu z Wielką Brytanią, a w drugim – z Litwą.

Jak podano, w pierwszym wariancie pomysł utworzenia jakiejś formy brytyjsko-polsko-ukraińskiego bloku sojuszniczego popiera 85 proc. Ukraińców. 3 proc. nie popiera takiej idei. Ponadto, dla 7 proc. byłoby to obojętne, a 5 proc. nie potrafiło jednoznacznie określić swojego stanowiska.

Z danych szczegółowych wynika, że taka koncepcja ma poparcie szczególnie na zachodzie Ukrainy (88 proc.) oraz wśród osób młodych, w wieku 18-35 lat (85 proc. za, niemal żadnych głosów przeciw). Najmniej zwolenników ma to wśród mieszkańców wschodniej Ukrainy (80 proc.) i w grupie najmniej zarabiających (73 proc.).

Grupa Rating przypomina też, że w styczniu 2022, tuż przed rosyjską inwazją, koncepcję sojuszu brytyjsko-polsko-ukraińskiego popierało 61 proc. Ukraińców, a 21 proc. było przeciw. Natomiast w marcu, krótko po wybuchu regularnej wojny rosyjsko-ukraińskiej, proporcje radykalnie się zmieniły i były w przybliżeniu takie, jak teraz.

W przypadku „sojuszu polityczno-wojskowego Ukrainy, Polski i Litwy”, poparcie wyraziło 80 proc. ukraińskich respondentów. 6 proc. byłoby przeciw, a dla 9 proc. taki pomysł jest czymś zupełnie obojętnym.

Taka koncepcja ma największą popularność na zachodzie i w centralnej części Ukrainy (odpowiednio 83 i 82 proc.), ale wyraźnie mniejszą na wchodzie (74 proc.; 8 proc. przeciw) i na południu kraju (76 proc.). W tych dwóch ostatnich przypadkach 12 proc. ankietowanych deklaruje obojętny stosunek do opisywanej idei.

Koncepcja sojuszu ukraińsko-polsko-litewskiego jest popularna raczej wśród starszych Ukraińców (83 proc. w grupie 51+) niż wśród młodszych (77 proc. w grupie 18-35 lat), gdzie 16 procent deklaruje obojętność. Największy odsetek przeciwników takiego sojuszu (9 proc.) odnotowano w grupie wiekowej 36-50 lat.

Gdyby obecnie odbywało się referendum, to za przystąpieniem Ukrainy do Unii Europejskiej zagłosowałoby 87 proc. Ukraińców, a za akcesją do NATO – 86 proc. W obu przypadkach przeciw byłoby 3 procent, a 8 proc. nie wzięłoby udziału w głosowaniu.

Przypomnijmy, że w ramach ubiegłorocznego raportu Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego zatytułowanego „Polska i Polacy oczami Ukraińców”, Ukraińców zapytano o to, jak zapatrują się na przyszłość relacji Polski i Ukrainy. 29 proc. z nich popiera koncepcję „czegoś na kształt federacji” polsko-ukraińskiej, czyli „silnej wspólnoty… w której państwa uzgadniają między sobą politykę zagraniczną, granica jest wyłącznie symboliczna, a obywatele mają pełną swobodę przemieszczania i pracy w obu krajach”. Analogiczny odsetek badanych opowiada się za opcją bliskiego sojuszu, w którym Polska i Ukraina konsultowałyby swoją politykę, a przekraczanie granicy między obu państwami zostałoby znacząco usprawnione.

40 proc. Ukraińców chciałoby dobrego sąsiedztwa, czyli przyjaznych relacji, a także uproszczenia przekraczania granicy, jednak bez konieczności uzgadniania czy konsultowania prowadzonej polityki. Wynika z tego że zdecydowanej większości Ukraińców zależy przede wszystkim na uproszczeniu i usprawnieniu przekraczania granicy z Polską, głównie w celach zarobkowych. Jednocześnie, niecałe 60 proc. popiera współpracę, w ramach której dodatkowo Polska i Ukraina konsultowałyby swoją politykę zagraniczną.

Według wicedyrektora Centrum, dra Łukasza Adamskiego, „w największym stopniu za zacieśnieniem współpracy polsko-ukraińskiej na model wspólnoty czy trwałego sojuszu opowiadają się mieszkańcy centralnej Ukrainy”. Natomiast „nieco większy sceptycyzm panuje wśród mieszkańców Galicji czy ogólnie zachodniej Ukrainy”.

Dodajmy, że z tego samego raportu wynika, iż tylko 14 proc. Ukraińców uznaje pewną odpowiedzialność UPA za ludobójstwo wołyńsko-małopolskie, zaś dwa razy więcej uważa, że wina leżała po obu stronach, a 8 proc. twierdzi, że to Polacy mordowali.

Ratinggroup.ua / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz