Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali obywateli Ukrainy, którzy zagrażali bezpieczeństwu państwa i porządkowi publicznemu. Jak podała SG, mężczyźni pod konwojem zostaną doprowadzeni do swojego kraju pochodzenia.

Straż Graniczna poinformowała o sprawie w czwartek. Jak czytamy, 16 i 17 kwietnia br. funkcjonariusze Placówki SG w Opolu przeprowadzili w Nysie i Strzelcach Opolskich kontrole legalności pobytu. W ich wyniku zatrzymano trzech obywateli Ukrainy. Kontrole przeprowadzono tuż po tym, jak cudzoziemcy opuścili zakłady karne, w których przebywali od zeszłego roku.

“Mężczyźni, mając na koncie wyroki karne za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości (art. 178 a KK) oraz orzeczone zakazy prowadzenia pojazdów w ruchu lądowym, nie stosowali się do nich, i nadal jeździli po alkoholu. Ich zachowanie wyraźnie wskazuje na to, że nie zamierzają oni respektować obowiązującego w Polsce porządku prawnego” – podkreśla Straż Graniczna.

Jak czytamy, mając na uwadze ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, Komendant Placówki SG w Opolu wydał im decyzje administracyjne zobowiązujące ich do powrotu do kraju pochodzenia, orzekając jednocześnie o zakazie ponownego wjazdu na terytorium strefy Schengen na okres 5 lat.

Wszyscy pod konwojem zostaną przymusowo doprowadzeni do granicy z Ukrainą.

W tym tygodniu Straż Graniczna zorganizowała operację powrotową, której celem było deportowanie 10 cudzoziemców do ich krajów pochodzenia. Łącznie w ramach operacji przekazano ośmiu obywateli Gruzji oraz dwóch obywateli Tadżykistanu.

Dziewięć osób stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Wśród tej kategorii osób znajdował się ob. Tadżykistanu, wobec którego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 22 marca 2024 roku, po rozpatrzeniu wniosku Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wydał decyzję do powrotu oraz o zakazie ponownego wjazdu ma terytorium Polski i innych państw Schengen na okres 10 lat.

Zobacz także: Z Polski deportowano obywatela Tadżykistanu. Był członkiem tzw. Państwa Islamskiego

slaskistrazgraniczna.pl / Kresy.pl

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply