W ostatnim czasie doszło do drastycznego nasilenia się działań określonych organów i podmiotów UE, czego najbardziej drastycznym przykładem jest podważanie nadrzędności polskiej konstytucji w polskim porządku prawnym, a tym samym wprost suwerenności naszego państwa – oświadczyli w sobotę sędziowie Izby Dyscyplinarnej SN.

Sędziowie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Jan Majchrowski, Konrad Wytrykowski, Jacek Wygoda, Piotr Niedzielak i Jarosław Sobutka wydali oświadczenie odnoszące się do ostatnich działań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, m.in. nakazu zaprzestania wydobycia węgla w kopalni Turów. Oświadczenie zostało wydane w piątą rocznicę podjęcia przez Sejm RP uchwały w kwestii obrony suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej i praw jej obywateli – zwraca uwagę PAP.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

3802.49 PLN    (17.28%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

„Wskazane w tej uchwale naruszenia suwerenności naszego Państwa, podważające jednocześnie porządek prawny w Polsce, nie tylko nie ustały, lecz w ostatnim czasie drastycznie nasiliły się za sprawą niemających podstaw w prawie, także europejskim, działań określonych organów i podmiotów Unii Europejskiej, czego najbardziej drastycznym przykładem jest podważanie nadrzędności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w porządku prawnym RP, a tym samym wprost suwerenności naszego Państwa oraz nakłanianie polskich sędziów do niestosowania Konstytucji RP, a zatem do jawnego sprzeniewierzenia się rocie ślubowania sędziowskiego, którego odmowa złożenia jest równoznaczna ze zrzeczeniem się urzędu sędziowskiego” – podkreślono.

Sędziowie Izby Dyscyplinarnej wskazują, że „świadome odstąpienie przez sędziego w jego działaniach urzędowych od roty jego ślubowania, obejmującej obowiązek wiernej służby wobec Rzeczypospolitej Polskiej i zobowiązania do stania na straży prawa, którego najwyższym aktem normatywnym jest Konstytucja RP, może być traktowane jako równoznaczne ze zrzeczeniem się urzędu sędziego i stanowi zarazem naruszenie podstawowych obowiązków obywatela polskiego względem jego własnego Państwa”.

„Niniejsze oświadczenie podajemy do wiadomości publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem tych organów państwowych, których zadaniem jest stanie na straży suwerenności i praworządności Rzeczypospolitej Polskiej” – zaznaczono.

Przypomnijmy, że w piątek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) zobowiązał Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Nakaz jest spowodowany skargą, która została złożona przez Czechy.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Komisja Europejska odniosła się do wyroku TSUE. Oświadczyła, że polskie władze muszą zastosować się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE i natychmiast zaprzestać wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów, do czasu wydania prawomocnego wyroku.

Zobacz także: Szef BBN: Realizacja nakazu TSUE ws. kopalni Turów spowoduje wyłączenie 8 proc. produkcji energii w Polsce

pap / wnp.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz