Program, za którego wprowadzeniem opowiedział się rząd Mateusza Morawieckiego, zakłada m.in. przeciwdziałanie naruszaniu zasady równego traktowania ze względu na narodowość czy orientację seksualną i prowadzenie „polityki antydyskryminacyjnej”, a także walkę z tzw. mową nienawiści i ściganie „przestępstw z nienawiści”.

We wtorek Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia tzw. Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030.

Oficjalnie, „głównym celem polityki równego traktowania jest wyeliminowanie dyskryminacji z życia społecznego w Polsce”. Jak wyjaśnia w oficjalnym komunikacie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, oznacza to m.in. „oddziaływanie na tworzenie i stosowanie prawa oraz wpływ na zachowania społeczne tak, aby nie była naruszana zasada równego traktowania”, określonej np. w Konstytucji. Poinformowano, że polityka związana z tą dziedziną określona będzie w Krajowym Programie Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022–2030.

 

Jak podano, głównymi celami programu są:

  • Przeciwdziałanie naruszaniu zasady równego traktowania, w szczególności ze względu na: płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną;
  • Podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej równego traktowania, w tym na temat przyczyn i skutków naruszenia tej zasady;
  • Współpraca z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie równego traktowania.

W komunikacie wymieniono też priorytety i najważniejsze działania. Pierwsze miejsce zajmuje „polityka antydyskryminacyjna”. Przewidziane działania obejmują m.in. analizę i monitoring przepisów ustawy z 2010 roku o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz ich stosowania, a także tych przepisów, które znajdują się w zakresie właściwości poszczególnych ministrów, jeśli chodzi o „respektowanie zasady równego traktowania”. Usprawniony ma tez zostać „mechanizm współpracy na rzecz polityki równego traktowania w ramach administracji rządowej na szczeblu centralnym i wojewódzkim”.

W obszarze „praca i zabezpieczenia społeczne”, wymieniono takie działania, jak „wspieranie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy” czy „promowanie kobiet na stanowiskach kierowniczych”. Znalazł się tam jednak także zapis o wspieraniu „grup narażonych na dyskryminację na rynku pracy ze względu na wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie i orientację seksualną oraz status rodzinny”.

Z kolei w edukacji, dokument zakłada „rozwijanie pozytywnych relacji w środowisku szkolnym, kształtowanie postaw prospołecznych, altruistycznych, poszanowania godności wszystkich osób i ich różnorodności”. Przewidziano też wsparcie szkół i przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodziców.

W obszarze „Dostęp do dóbr i usług” przewidziano „wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami przez umożliwienie im wykorzystania nowych technologii, które przeciwdziałają e-wykluczeniu”. Z kolei w ramach „budowania świadomości” zapisano realizowanie kampanii społecznych, mających na celu „przeciwdziałanie dyskryminacji i kształtowanie tolerancji”. Znalazły się tam także zapisy dotyczące tzw. mowy nienawiści i przestępstw w nienawiści. Wymieniono m.in. „przeciwdziałanie i poprawę efektywnego ścigania przestępstw z nienawiści” oraz „promowanie języka opartego na szacunku i rzetelnych źródłach informacji w celu ograniczenia szerzenia się „mowy nienawiści”.

Przeczytaj: Prokuratura ściga ocalonego z rzezi wołyńskiej za „mowę nienawiści” względem Ukraińców

Czytaj także: Obrażał Polskę, porównywał Polaków do zwierząt – teraz chce ich uczyć jak walczyć z „mową nienawiści”

Zobacz: Policja zatrzymuje za „podżeganie do nienawiści wobec uchodźców” na portalach społecznościowych

Program zakłada także opracowywanie raportów oraz badań analityczno-sondażowych „na temat realizacji zasady równego traktowania oraz niedyskryminacji w Polsce”, a także „prowadzenie monitoringu przestępstw motywowanych uprzedzeniami oraz zjawiska tzw. „mowy nienawiści””.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Ponadto, w kwestii „kształtowania i monitoring polityki równego traktowania”, tzw. polityka równościowa ma być uwzględniana w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi.

W mediach pojawiły się opinie, że rząd Zjednoczonej Prawicy de facto „opowiedział się za ideologią LGBT”. Portal PCh24.pl napisał, że „dokument powstał pod dyktando Unii Europejskiej” i zakłada m. in. specjalną ochronę dla zwolenników ideologii gender. Zaznaczono, że pod pretekstem zabezpieczenia zasady równego traktowani przeforsowana została „specjalna ochrona prawna m.in. dla lobby LGBT”.

Przeczytaj: Rz: Rząd namawia samorządy do „modyfikacji” tzw. uchwał anty-LGBT. Powód – naciski KE

Czytaj także: Media: Kaczyński żąda od Ziobry rezygnacji z „krucjaty ideologicznej”

Zobacz: PiS odcina się od swojego kandydata, który chce walczyć z ideologią LGBT [+VIDEO]

Gov.pl / Kresy.pl

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply

  1. Kojoto
    Kojoto :

    PiSuar szykuje kolejny bicz na Polaków, ale Polacy się cieszą – choćby głodować im przyszło, byle by Putinowi na puty napluć, i żeby niemiec i ukrainiec był syty – to jest “polska racja stanu”…. Zastanawiam się , czy Polska jeszcze istnieje po za naszymi wspomnieniami…