Straż Graniczna rozbiła działającą na terenie Polski zorganizowaną grupę przestępczą. W jej skład wchodzili Polacy, obywatele Ukrainy, Tunezji i Egiptu. Grupa zajmowała się legalizowaniem na terenie RP pobytu cudzoziemcom, m.in. z Bliskiego Wschodu, którzy mogli stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa krajów europejskich.

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się legalizowaniem na terenie RP pobytu cudzoziemcom pochodzącym m.in. z Iraku, Iranu, Afganistanu, Jemenu, Jordanii, Syrii, Pakistanu, Egiptu, Algierii, Indii, Iraku, Bangladeszu, Libii, którzy mogli stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa krajów UE.

“Kierujący całym procederem obywatel Egiptu mieszkający na terenie województwa mazowieckiego wykorzystywał osoby bezdomne lub znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej oferując im niewielkie kwoty pieniężne w zamian za założenie podmiotu gospodarczego na swoje dane osobowe. W rzeczywistości służyły one jedynie do wystawiania fikcyjnych umów o zatrudnieniu, którymi następnie posługiwano się przy wyłudzeniach dla cudzoziemców zezwoleń, na pobyt czasowy, na terenie RP” – podkreślono w komunikacie.

Do grupy należały osoby zajmujące się rejestrowaniem podmiotów gospodarczych na swoje dane osobowe oraz pełnomocnicy cudzoziemców, którzy zajmowali się wypisywaniem wniosków o zezwolenie na ich pobyt czasowy na terenie RP, kompletowaniem niezbędnej dokumentacji dotyczącej wniosków oraz reprezentowaniem cudzoziemców przed organami państwowymi. “Skutkiem działalności grupy było wyłudzenie 67 czasowych zezwoleń na pobyt cudzoziemca na terytorium RP ze względu na podjęcie pracy i próba uzyskania 97 takich zezwoleń. W toku śledztwa ustalono, iż od jednego cudzoziemca za załatwienie karty pobytu pobierano kwotę w średniej wysokości 3 000 Euro. Szacuje się, że zyski grupy przestępczej wyniosły nie mniej niż 2 214 000 złotych” – informuje Straż Graniczna.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na sporządzenie i skierowanie do sądu aktu oskarżenia przeciwko 20 członkom zorganizowanej grupy przestępczej. W jej skład wchodzili Polacy, obywatele Ukrainy, Tunezji i Egiptu.

Wobec podejrzanych w trakcie śledztwa zastosowano środki zapobiegawcze w postaci siedmiu tymczasowych aresztowań oraz piętnastu: dozorów Policji, zakazów opuszczania kraju wraz z zatrzymaniem paszportu i poręczeń majątkowych. Ponadto w trakcie realizacji procesowych dokonano zabezpieczeń na mieniu członków grupy na poczet przyszłych kar i roszczeń.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Na łamach naszego portalu wielokrotnie pisaliśmy o procederze nielegalnego sprowadzania i zatrudniania cudzoziemców.

Pod koniec marca br. funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwie osoby uczestniczące w procederze legalizacji pracy cudzoziemców w zamian za korzyści majątkowe.

W pierwszej połowie marca funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu ujawnili, że jedna z koszalińskich agencji pracy tymczasowej zatrudniła nielegalnie 22 cudzoziemców. Byli oni w większość obywatelami Ukrainy. Niezgodnie z przepisami pracowali również jej właściciele.

Przypomnijmy, że na początku marca bieżącego roku Straż Graniczna w Gorzowie Wielkopolskim ujawniła 78 przypadków, w których agencja pracy powierzyła cudzoziemcom pracę wbrew obowiązującym przepisom.

Zobacz także: Proimigracyjne agencje zatrudnienia są gotowe ściągać tysiące lekarzy i pielęgniarek ze wschodu Polski

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Przypomnijmy, że funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Augustowie podczas kontroli legalności zatrudnienia w jednej z podlaskich agencji pracy wykryli, że na 198 zatrudnionych tam cudzoziemców większość pracowała nielegalnie.

W lipcu ubiegłego roku Straż Graniczna informowała w kwestii danych dotyczących nielegalnie zatrudnionych obcokrajowców w jednym z województw. Podkreślono wówczas, że na 3,1 tys. skontrolowanych od początku roku 2020 w województwie warmińsko-mazurskim obcokrajowców, aż 700 spośród nich zostało zatrudnionych nielegalnie.

Zobacz także: DGP: Nienotowany w naszej historii napływ cudzoziemców. 75 proc. z nich to Ukraińcy

We wrześniu 2019 roku Straż Graniczna poinformowała o zatrzymaniu na terenie Małopolski 9 obywateli Ukrainy, którzy pracowali nielegalnie w jednej z małopolskich firm. Funkcjonariusze przeprowadzali kontrolę tej firmy sektora spożywczego w trakcie której wykryli łamanie prawa. Okazało się, że za pośrednictwem firmy „ze wschodniej Polski”, jak napisano na stronie internetowej SG, małopolskie przedsiębiorstwo korzystało z nielegalnej pracy 29 imigrantów z Ukrainy.

strazgraniczna.pl / Kresy.pl

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply