Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny wciąż przeciw autokefalii dla PKU

Biskupi Kościoła prawosławnego w Polsce podtrzymali swoje stanowisko w sprawie przyznania autokefalii prawosławnej strukturze kościelnej powstałej pod koniec ubiegłego roku na Ukrainie.

Jak podano w komunikacie, we wtorek odbył się sobór biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (PAKP). Soborowi przewodniczył zwierzchnik PAKP metropolita Warszawski i Całej Polski bp Sawa.

Po zapoznaniu się z treścią pism patriarchy serbskiego, arcybiskupa Albanii oraz metropolity warszawskiego skierowanych do duchowego przywódcy prawosławia na świecie Patriarchy Konstantynopolitańskiego Bartłomieja biskupi PAKP postanowili utrzymać w mocy swoje wyrażane już kilkakrotnie stanowisko w sprawie autokefalii (niezależności kanonicznej) Cerkwi ukraińskiej. Jak stwierdzono, PAKP nie jest przeciwny autokefalii dla ukraińskiego prawosławia, lecz powinna otrzymać ją cała Cerkiew a nie „grupa odstępców – raskolników”.

„Odstępcy od nauki Św. Cerkwi nie mogą reprezentować zdrowego organizmu cerkiewnego. Narusza to jedność eucharystyczną całego Prawosławia” – stwierdzono w komunikacie.

Cerkiew w Polsce nie poszła więc w ślady prawosławnego Kościoła Grecji, który na nadzwyczajnym soborze 12. października uznał Prawosławny Kościół Ukrainy. Kościół Grecji to pierwsza Cerkiew po Patriarchacie Konstantynopolitańskim, która uznała powstałą na Ukrainie strukturę.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Przypomnijmy, że 15. grudnia 2018 roku w Kijowie pod egidą ukraińskich władz oraz Patriarchy Konstantynopola odbył się sobór zjednoczeniowy w którym wzięli udział przedstawiciele Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego, Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz dwóch biskupów Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego. Po synodzie prezydent Ukrainy ogłosił powstanie nowej struktury, którą nazwał Ukraińskim Miejscowym Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym (używa się wobec niego nazwy Prawosławny Kościół Ukrainy). Zjazd został zbojkotowany przez większość hierarchów Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego podległego Patriarchatowi Moskiewskiemu. W rezultacie obecnie na Ukrainie istnieją dwa konkurencyjne Kościoły prawosławne – podległy Moskwie i mający uznanie zdecydowanej większości Kościołów prawosławnych na świecie UKP PM oraz Prawosławny Kościół Ukrainy, który otrzymał dekret (tomos) o autokefalii z rąk Patriarchy Konstantynopola.

Kresy.pl  / orthodox.pl / bbc.com

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz