Jeszcze w 2015 roku rząd Ewy Kopacz przyznał Ukrainie 100 mln euro kredytu na preferencyjnych warunkach na rozbudowę infrastruktury przygranicznej. Okazuje się, że z powodów biurokratycznych Ukraina wykorzystała do tej pory jedynie 5,8 mln euro. Ukraiński rząd chce to zmienić.

Jak podało w środę ukraińskie ministerstwo finansów, Rada Ministrów Ukrainy uzgodniła zmianę przepisów podatkowych i celnych, która pozwoli na odblokowanie możliwości wykorzystania kredytu w wysokości 100 mln euro przyznanego Ukrainie przez rząd RP. Przepisy te utrudniały bowiem polskim kontrahentom wykonywanie zleceń od ukraińskich urzędów i agencji korzystających z kredytu, w szczególności przy imporcie i zakupie niezbędnych towarów na terytorium Ukrainy. W związku z tym Ukraina wykorzystała do tej pory tylko 5,8 mln euro z przyznanej pożyczki.

Zmiany, które uzgodnił ukraiński rząd, obejmują doprecyzowanie listy transakcji i towarów zwolnionych z opodatkowania i opłat celnych na Ukrainie przy realizacji umowy międzyrządowej związanej z wymienionym kredytem.

Według ministerstwa finansów Ukrainy 68 mln euro pochodzących z polskiego kredytu otrzyma ukraińska agencja drogowa Ukrawtodor, 25 mln euro – państwowa służba celna (Derżmytsłużba) a 7 mln euro – ukraińska straż graniczna (Derżprykordonsłużba). Ukrawtodor ma rozbudować infrastrukturę drogową na dojazdach do sześciu przejść granicznych na granicy z Polską, Derżmytsłużba wyda pieniądze na urządzenie trzech przejść granicznych (według portalu Zaxid.net będzie to budowa pieszego przejścia w Rawie Ruskiej, rozbudowa przejścia drogowego na przejściu w Krakowcu oraz remont przejścia w Szeginiach). Derżprykordonsłużba wyremontuje 7 swoich obiektów.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Chodzi o kredyt, który został udzielony Ukrainie na mocy umowy z 9 września 2015 roku zawartej jeszcze przez rząd PO-PSL. Kredyt był przeznaczony na na sfinansowanie modernizacji infrastruktury drogowej granic oraz budowę polsko-ukraińskich przejść granicznych. Zgodnie z umową 60 proc. towarów wykorzystywanych przy realizacji wymienionych projektów ma być dostarczonych przez firmy polskie. Kredyt został udzielony na preferencyjnych warunkach – oprocentowanie kredytu wynosi 0,15 proc. rocznie a jego spłata ma nastąpić w ciągu 25 lat po upływie 5-letniego okresu karencji.

Kresy.pl / kmu.gov.ua / zaxid.net

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz