Rząd Mateusza Morawieckiego przyjął na wtorkowym posiedzeniu projekt zmiany przepisów, który ma zliberalizować procedury legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.

Jak podało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu, projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw przygotowało MSWiA. Zakłada on przede wszystkim usprawnienie prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, szczególnie w przypadku łączonych zezwoleń na pobyt i pracę. Są to najczęściej udzielane zezwolenia na pobyt czasowy.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

275.18 PLN    (1.25%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Zgodnie z zatwierdzoną propozycją przy ubieganiu się o pobyt czasowy cudzoziemiec nie będzie już musiał wykazać, że ma zapewnione miejsce zamieszkania oraz „stabilny i regularny dochód”. Wystarczy, że będzie uzyskiwał wynagrodzenie nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Zgodnie z nowymi przepisami, poszerzony zostanie katalog okoliczności niewymagających zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Wprowadzone zostanie także rozwiązanie przyspieszające uzyskanie takiego zezwolenia przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki- podaje CIR.

Nowelizacja wprowadza również zmiany dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – poprzez wydłużenie okresu dopuszczalnej pracy do 24 miesięcy. Wprowadzone zostaną także ułatwienia przy wnioskowaniu o Kartę Polaka.

Uproszczone przepisy obejmą postępowania administracyjne, które już są w toku.

Nowelizacja, jeśli zostanie przyjęta, wejdzie w życie po upływie 14 dni od ich publikacji w Dzienniku Ustaw.

CZYTAJ TAKŻE: Poseł Kamiński: rząd PiS realizuje politykę masowej imigracji. „Co następne? Obywatelstwo przez Internet?”

Kresy.pl / gov.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz